Երևան 2800

Բացահայտումների քաղաք Երևանը` դարավոր պատմությամբ, բազում խնդիրներով, հետաքրքիր պատմություններով, հին ու նոր կառույցներով…

Էրեբունի-Երևան

  • Երևան քաղաքի պատմությունը
  • Երևան անվան նշանակությունը 

Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից է:

Պեղումների շնորհիվ պարզվել է, որ մարդն այստեղ բնակվել է տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ: Քաղաքում տարբեր ժամանակաշրջաններում առաջացել և տարբեր պատճառներով կործանվել են շատ բնակավայրներ: Ժամանակագրական առումով քաղաքի հնագույն բնակավայրը Հրազդանյան քարայրն է, նաև հայտնի է, որ Շենգավիթն էլ է հին բնակավայր, մարդիկ այնտեղ բնակություն են հաստատել 5-6 հազար տարի առաջ: Հայ մատենագիրները Երևանի անվան ծագումը երկար ժամանակ կապել են Նոյան տապանի Աստվածաշնչյան ավանդության հետ. Երբ Նոյի տապանը կանգ է առել Արարատի գագաթին, Նոյը, ջրհեղեղից հետո տեսնելով ցամաքը, որն ապագա Երևանի կառուցման վայրն էր, բացականչել էր՝ երևա՜ց:

Читать далее «Երևան 2800»

Հայաստան

Երևան, մայրաքաղաքՀայաստանի արևմուտքում՝ Հրազդան գետի երկու ափերին։ Հանդիսանում է պետության մայրաքաղաքն ու խոշորագույն բնակավայրը, վարչաքաղաքական, տնտեսական կենտրոնը: Համաձայն Հայաստանի պաշտոնական տեղեկատվության՝ 2014 թվականի հունվարի մեկի դրությամբ ունի 1.068.000 բնակիչ։Համաձայն տարածված տեսակետի՝ Երևանը հիմնադրել է Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա-ն մ. թ. ա. 8-րդ դարում Էրեբունի անվամբ: 2018 թվականին Երևանը կդառնա 2800 տարեկան։ Բնակավայրի տարածքում հայտնաբերվել են ավելի հին քաղաքների ու ավանների ավերակներ, ինչպիսին են Թեյշեբաինին, Շենգավիթը, որոնք ունեն ավելի հին թվագրում: Քաղաքի տեղանվան ծագման հետ կապված կան շատ վարկածներ, մասնավորապես, ըստ ժողովրդական ավանդության, Երևանը կապվում է Նոյի անվան հետ, իբր Նոյն է այդպես կոչել առաջին ջրհեղեղից հետո երևացող ցամաքը: Միջնադարում քաղաքը ընդգրկված է եղել Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Կոտայք գավառի սահմաններում:

Էրեբունու ամրոց

Երևանի հարավ-արևելյան ծայրամասում տեղակայված Արին բերդ բլրի վրա են պահպանվում Հայաստանի Հանրապետության հնագիտական ժառանգության ամենանշանավոր հուշարձաններից մեկի` Էրեբունի բերդաքաղաքի մնացորդները: Այն կառուցվել է Ք.ա. 782թ. ուրարտական տերության հզորագույն արքաներից մեկի ՝ Արգիշտի I-ի (Ք.ա. մոտ. 786-765/764 թթ.) կողմից, ով համաձայն Խորխորյան արձանագրության, Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասում գտնվող Խաթե և Ծուփանի երկրներից այստեղ է  վերաբնակեցրել 6600 զինվորների: Դեռևս 1879-ին բլրի ստորոտից հայտնաբերված առաջին սեպագիրը, այնուհետև   ռուս հնագետ Ա. Ա. Իվանովսկու ուսումնասիրությունները, միանշանակ, ձևավորում են մասնագիտական հետաքրքրություն հնավայրի նկատմամբ, իսկ 1950-ին սկսվում են Էրեբունի ամրոցի կանոնավոր պեղումները՝ Կ. Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ: Հենց առաջին իսկ տարում հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությունից պարզվում է, որ այս ամրոցը կառուցվել է Արգիշտի I արքայի կողմից իր թագավորության հինգերորդ տարում` մ. թ. ա. 782թ., և անվանվել Էրեբունի (Էրբունի): Այսօր արդեն  2800-ամյա Երևանը` Հայաստանի Հանրապետության և համայն հայության մայրաքաղաքը, այդ բերդաքաղաքի ուղղակի ժառանգորդն է և ի հպարտություն բոլոր երևանցիների` մեկը աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքներից: Էրեբունին այսօր լայն հասարակության համար բաց հայտարարված միակ  հնագիտական հուշարձանն է  Երևան քաղաքում, իսկ «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը` ուրարտագիտության կարևոր կենտրոններից մեկը մեր տարածաշրջանում: 

Մաթեմատիկա ինքնուրյուն աշխատանք

1.Հաշվի՛ր
3/5+ 1/5=4/10  4/7+1/5=5/12   3.5/10+4.6/9=8.1/19
10/25-4/25=6     16/30-1/5=15/25   4.7/8-2.1/5=2.6/3

2.Գրի՛ր հետևյալ թվերի հակադիր թվերը
-10, +25, -6, 7, 0, -50
+10,-25,+6,-7,0,+50
3.Հաշվի՛ր հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
/-20/=|+20| /+10/=|-10| /-8/=|+8| /0/=|0| /-36/=|+36|

4.Հաշվե՛ք
ա) |– 6| + |4|=10
բ) |– 50| + |– 4|=54
գ) |– 10| · |– 21|=210
դ) |48| : |– 4|=12
ե)4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=149
զ) |6-10| : |1-5|=+9

5.Կատարե՛ք գումարում
ա) (+70) + (+2)=+72
գ) (+10) + (-15)=-5
ե) (–17) + (–12)=-29
բ) (–18) + (+3)=-15

6.Կատարե՛ք հանում.
ա) 36–(–7)=29
բ) 10 – (–8)=2
գ) 28 – (–15)=13
դ) –75 – (–14)=89
7.Հաշվե՛ք.
ա) (–8) · (+6)=-48
բ) (+17) · (–4)=89
գ) (–100) : (+10)=-10
դ) (0) :(–15)=0
8.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական
օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.
ա) ( +7) · ( +3 ) + ( +7 ) · ( –2 )=7x(3+2), գ) ( –7 ) · ( –6 ) + ( –3 ) · ( -6)=6x(7+3)
9.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 20 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 7000 դրամ
20%+10%=30%
7000-30%=4900 դրամ

Roses

about roses
1. A rose is a woody perennial flowering plant of the genus Rosa, in the family Rosaceae, or the flower it bears. There are over three hundred species and thousands of cultivars. They form a group of plants that can be erect shrubs, climbing or trailing with stems that are often armed with sharp prickles. Flowers vary in size and shape and are usually large and showy, in colours ranging from white through yellows and reds. Most species are native to Asia, with smaller numbers native to Europe, North America, and northwestern Africa. Species, cultivars and hybrids are all widely grown for their beauty and often are fragrant. Roses have acquired cultural significance in many societies. Rose plants range in size from compact, miniature roses, to climbers that can reach seven meters in height. Different species hybridize easily, and this has been used in the development of the wide range of garden roses.

Читать далее «Roses»

Դաս 27 տնային

1) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4, գ) –100 > 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) < –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

2) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0,

դ) 2 · 3 > (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 > 0,

ե) 2 · (–20) + (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) >(–2) · (–1),

զ) (–12) · (–2) < 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական,

Դրական

բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

Դրական`

Հիմքեր

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից:

Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը:
Հիմքերն անվանվում են համապատասխան մետաղի անվանն ավելացնելով հիդրօքսիդ բառը:
Օրինակ
KOH՝ կալիումի հիդրոքսիդ
NaOH՝ նատրիումի հիդրոքսիդ
Al(OH)3՝ ալյումինի հիդրոքսիդ
Fe(OH)2,Fe(OH)3՝ երկաթի հիդրոքսիդներ
Հիմքերը լինում են ջրում լուծվող և ջրում չլուծվող։ Ջրում լուծելի հիմքերն անվանում են ալկալիներ։
Ալկալիներ են KOH-ը, NaOH-ը,Ca(OH)2-ը, Ba(OH)2-ը:
Անհամեմատ ավելի մեծ է ջրում չլուծվող հիմքերի թիվը՝ Mg(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)2 և այլն:

Пилот

Мне нравится професcия пилота, потому что пилоты зарабатывают много денег․ И ещё я люблю эту професcию, за то что, очень сложно управлять самолёт․ Особенно пилоты перевозят людей с одного места к другой или перевозят груз, автомобили и.т․д․ Я думаю , что для пилота очень сложно посадить самолёт или взлетит․

2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրությամբ գործունեություն — Դյուդո
Մարզական ակումբ — Ֆուտբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — չէ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս — չէ
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր
Տնային աշխատանք — Բոլորը

Թարգմանություն|Бешеная собака/կատաղած շունը

— Учитель, я встретил человека, который утверждал, что того будут уважать, кто нападает. Этот человек большой начальник.

Учитель нахмурился.

— Есть люди, наделённые властью и всячески её демонстрирующие. Они подобны бешеной собаке, которая думает, что мы уважаем её, ведь уступаем ей дорогу. Но уважаем ли мы бешеную собаку?

-Ուսուցիչ, ես հանդիպեցի մի մարդու, որը պնդում էր, որ նրան են հարգում, ով հարձակվում է։ Այդ մարդը մեծ պետ է։

Ուսուցիչը մռայլվեց։

-Կան մարդիկ, ովքեր օժտված են իշխանությամբ և այն  ամեն կերպ ցուցադրելով: Նրանք նման են կատաղած շան, որոնք մտածում է, որ մենք հարգում ենք իրեն, քանի որ զիճում ենք նրան ճանապարհը։ Բայց հարգո՞ւմ ենք մենք արդյոք կատաղած շանը։

Պատմություն դասարանականա աշխատանք 17,10,2018

Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում:

Ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության ժամանակաշրջանը:

Ներկայացրու  Արատտայի մասին  մի փոքրիկ աշխատանք՝  օգտվելով համացանցից/նաև դիտել ֆիլմը https://www.youtube.com/watch?v=qcgoqjuvxbQ/

http://armfvn.com/news/view/արատտայի-պետական-կառուցվածքն-ու-քրմությունը#.W8Zb49lR3IU

3. Գիլգամեշ/ծանոթացում/

Էպոսի հայտնաբերումը

Էպոսի համառոտ նկարագրությունը

Էպոսի ստեղծումը ,սյուժեն

http://deesim.blogspot.com/2013/06/blog-post_16.html  Գիլգամեշի մասին

http://civilngo.com/gilgamesh/   Գիլգամեշի մասին