Դաս 32

1) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
ա) 0 > –3, դ) –1 < 1, է) –13 < 2,
բ) –4 < 2, ե) 5 > –3, ը) –1000 < 1,
գ) –3 > –10, զ) –16 < –12, թ) 25 > –25
2. Հաշվե՛ք

ա) |– 5| + |4|=9
բ) |– 51| + |– 4|=55
գ) |– 10| · |– 21|=210
դ) |21| – |6-7|=20
ե) |31-25| + |27|=33
զ) |44-16| : |– 4|=7
է) |– 3| – |– 1|=2
ը) |15| · |– 12|=180
թ) |– 210-30| : |– 15|=16

3.Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։
4000:100×20=800 առաջին գիրք
4000-800=3200 եկրորդ և երորրդ գիրք
3200:16=200

9×200=1800 II գիրք

7×200=1400 III գիրք

Պատ․800 I գիրք, 1800 II գիրք, 1400 III գիրք

4.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա) -42 ։ 6 = –7
բ) -48 ։ (–8) = 6
գ) -(-80) ։ (–20) = — 4
դ) (-20) ։ (–10) = 2
ե) -(-45) ։ 15 = 3,
զ) (-80) ։ (–16) = –5։
5.Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

90-80=10
20:10=2
Պատ․2 ժամ անց
6.Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`
ա) 5 %-ը, գ) 30 %-ը,
բ) 75 %-ը, դ) 110 %-ը:
12×100:15=80

80×5:100=400

80×30:100=24

75×80:100=60

110×80:100=88

Реклама