Что я обязательно сделаю в своей жизни

Я сперва закончу школу, закончу институт и начну искать работу․ Я очень хочу стать пилотом, но не уверен, что стану, и если мне не получится стать пилотом, то я стану праграмистом. Я обязательно должен купить себе машину, дом и дачу.

Реклама

Բնագիտություն 12-16 դաս 1

Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը։

Մարմինն իր շարժման արագությունը փոխում է այն ժամանակ, երբ նրա վրա սկսում է ազդել այլ մարմին։

Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը։

Ուժը նշանակում են F տառով։