Վարպետ Ֆուգայը

Мастер Фугай был прекрасным художником. Он считался мудрым и великодушным. Но он был также суров по отношению к себе и к ученикам. Говорят, что Мастер Фугай встретил свой конец необычным образом.
Почувствовав, что пришёл его последний день, он быстро выкопал яму, забрался в неё и приказал землекопу засыпать его землёй.
Потрясённый человек убежал. Когда он вернулся обратно с людьми, то они обнаружили Мастера стоящим в яме с большим достоинством мёртвым.
Վարպետ Ֆուգայը եղել է հիանալի նկարիչ։ Նա համարվում էր իմաստուն և մեծահոգի։ Բայց միևնույն ժամանակ եղել է խիստ իր աշակերտների հանդեպ։ Ասում են, որ վարպետ Ֆուգայը դիմավորել է իր մահը ոչ սովորական ձևով։
Զգալով, որ եկել է իր վերջին օրը, նա արագ փորում է մի փոս, մտնում է նրա մեջ և հրամայում է հող փորողին, որ հողը լցնի իր վրա։
Զարմացած մարդը փախել է։ Երբ նա հետ է վերադարձել մարդկանց հետ, վարպետին գտել են  հողի մեջ կանգնած՝ մեծ պատվով մահացած։