Ջուրը՝ որպես կյանքի աղբյուր (Նախագիծ)

Ջուրն ամենատարածված ու ամենաանհրաժեշտ նյութն է Երկիր մոլորակում և կենդանի նյութի էվոլյուցիայի հիմքը տիեզերքում։ Առանց ջրի հնարավոր չէ բույսերի, կենդանիների և մարդու գոյությունը։Երկրի վրա ջուրը գոյություն ունի ոչ միայն օվկիանոսներում ու ծովերում։ Այն գոյություն ունի տարբեր ձևերով՝ գետերն ու լճերը, ճահիճները, ամպերն ու մառախուղը, անձրևը, ձյունը և այլն։ Երկիր մոլորակի ջրի պաշարների հիմնական մասն ամբարված է սառցի տեսքով` սառցաշերտերում և սառցալեռներում։ Պինդ ջրով (ձյուն, սառույց) ծածկված է ցամաքի 20 %-ը:

Реклама

Երեք Հաստլիկները

Յուրի Օլեշայի այս հեքիաթ-վիպակը գրվել է մոտ 90 տարի առաջ, սակայն կարծես մեր ներկա իրականության արտացոլումը լինի: Բռնակալ երեք հաստլիկների իշխանության դեմ տեղի է ունենում ժողովրդական ընդվզում զինագործ Պրոսպերոյի և մարզիկ Թիբուի գլխավորությամբ: Այդ նույն ժամանակ պատահաբար վնասվում է թագաժառանգի տիկնիկը, և դոկտոր Գասպար Արներին հրաման է ստանում վերանորոգել այն։ Պարզվում է, որ այդ տիկնիկը կախարդական ձևով դառնում է մարդ և այդ տիկնիկի օգնությամբ դոկտոր Գասպարը ազատում է զինագործ Պրոսպերոյին, որին ձերբակալել էին երեք հաստլիկները։ Եվ վերջում Մարզիկ Թիբուլը և զինագործ Պրոսպերոն հարձակվում են երեք հաստլիկների պալատի վրա և գրավում այն։ Այդ պատահարից հետո նրանք ձերբակալում են երեք հաստլիկներին և այդ թագավորությունը դառնում է անկախ։