Ուրախ գիշեր|Հովհաննես Թումանյան

Տեկստ

1, Ո՞վ էր Զանոն և որտեղի՞ց էր գալիս:
Զանոն գաղթական էր, նա փախչում էր Արևմտյան Հայաստանից։
2, Համացանցից տեղեկություններ կարդացեք Հայոց եղեռնի մասին և գրեք այն մարդկանց անունները, ովքեր կազմակերպել են դա:
Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներ են համարվում երիտթուրքերի առաջնորդներ Թալեաթը, Ջեմալը և Էնվերը, ինչպես նաև «Հատուկ կազմակերպության» ղեկավար Բեհաեդդին Շաքիրը: Եղեռնը տեղի է ունեցել 1915 թ․ ապրիլի 24-ին
3,Կապույտով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծեք:
գաղթական-գաղթ+ական-ածանցավոր
ձյունոտ-ձյուն+ոտ-ածանցավոր
փախուստ-փախչել-ուստ-ածանցավոր
ախորժելի-ածորժակ+ելի-ածանցավոր
սրախոսում-սուր+խոսում-բարդ
հովանոց-հով+անոց-ածանցավոր
ընդհանուր-ընդհ+անուր-ածանցավոր
4,Համապատասխանո՞ւմ է պատմվածքի վերնագիրը պատմվածքի տրամադրությանը: Պատասխանը հիմնավորեք:
Վերնագիրը չի համապատասխանում պատմվածքին, քանի որ պատմվածքը շատ տխուր էր, այն գաղթի մասին էր։
5,Ինչո՞ւ Զանոյի հայրիկը փոքրիկ տղային հանգստացնելիս չէր ասում, որ մայրիկը շուտով կգա:
Որովհետև նրա մայրիկը մահացել էր և չէր վերադառնա։
6,Ինչո՞ւ էր Զանոն այսպես մտածում ՝ «Զանոն մտածում էր, թե Թիֆլիսում կարոտած մարդիկ են սպասում իրենց, որ դեմ կգան կգրկեն, կհամբուրեն․ գուցե և մայրիկը նրանց մեջ լինի»
Զանոն մտածում էր այդպես, Որովհետև երբ իր հայրիկը ասում էր «կհասնենք Թիֆլիս․․․ կհասնենք Թիֆլիս․․․»։ Զանոն մտածում էր, որ Թիֆլիսում ինչ-որ լավ բան կա։
7,Պատմվածքում ո՞ր գույն է իշխող:
մոխրագյուն

Реклама