СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ

1. Ответьте на вопросы Есть ли у ваших родителей братья и сёстры? Да, есть. Дружат ли они друг с другом? Да. Кого русские  называют дядей и тётей? Дядей называют брата мамы и брата папы. А тётей называют сестру папы и сестру мамы. У вас есть дяди и тёти? Как их зовут? Да, есть. Мою дяду … Читать далее СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ

Աշխարհագրություն | Ռասա

1․ Ի՞նչ է ռասան։Ի՞նչ հատկանիշներով են տարբերվում։ Ռասան պատմականորեն կազմավորված և ընդհանուր ժառանգական հատկանիշներով ծագման  միասնականություն արտահայտող մարդկանց արեալային խումբ։ Ելնելով մոնոգենիզմի սկզբունքից, արդի մարդաբանությունը գտնում է, որ բոլոր ռասաները առաջացել են նույն տեսակի բրածո մարդակերպից։ 2․ Որոշե՜լ նկարում պատկերված ռասան, և նկարագրե՜լ բնորոշ հատկանիշները։ Ավստրալոիդ Մելդոլոիդ Նեգրոլոիդ Եվրոլոիդ 3․ Ի՞նչ է ազգը։ Թվարկե՜լ  և ուրվագծային քարտեզի վրա նշել միազգ … Читать далее Աշխարհագրություն | Ռասա

Նապաստակի մը օրագիրը

Նապաստակի տեսած առավոտյան արևն ինչպիսի՞ն էր: Հիմա նկարագրի՛ր քո տեսած առավոտյան արևը: Առավոտյան արևի գույնով մատղաշ արև էր։   նապաստակը վախկոտ էր նապաստակը երազկոտ էր նապաստակը վախկոտ-երազկոտ էր նապաստակն ինքնահավան էր նապաստակն ուշադիր էր շրջապատի հանդեպ նապաստակը հումորի զգացում ուներ նապաստակը նախանձ էր

25.11.2019

1) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը. ա) x(x-y+10)= x2 – xy + 10x բ) (x-y)(-3)= -3x + 3y գ) (a+b-c)a= a2+ab-ac դ) (a-b-c)22b= 22ab-22b2-22bc 2) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը. ա) -12x(x+y)= -12x2-12xy բ) (7+3y-xy)(-3xy)= -21xy -9xy2+ 3x2y2 3) Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը. ա)(x2-xy+y2)(-x2y3= x4y3+x3y4-x2y5 բ) 2a21b5(a2-5ab2)= 2a23b5-10a22b7 4) Ձևափոխեք արտահայտությունը բերելով կատարյալ տեսքի բազմանդամի. ա) 4(x-y)+7(x-y)= 4x-4y+7x-7y=11x+11y բ) 2a-3(b-a)= … Читать далее 25.11.2019

Տեխնոլոգիայի ժամանակ…

Այսոօր տեղխնոլոգիայի դասաժամին դուրս բակ, մաքրեցինք գլխավոր մուտքի աղբը, թափված տերևները, ջրեցինք վարդերը։ Մի խոսքով խնամեցինք մեզ շրջապատող միջավայրը: https://www.youtube.com/watch?v=sBjQK3uu8y0

25.11.2019

Պարապմունք 19 1) Ձևափոխեք արտահայտությունը բերելով կատարյալ տեսքի բազմանդամի. ա) 4(x-y)+7(x-y)=11*(2x-2y) բ) 2a-3(b-a)=2a-3+b 2)Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից. ա) 3a+ 3b=3(a+b) բ) 2x-2y=2*(x-y) գ) 5a+10=10+(5+a) դ) 14-7y=14-(7+y) ե) 12x+6y=(12*x)+(6*y) զ) 4-4a=4-(4*a) է) ab-bc=(a+b)-(b+c)  

Счастье | Երջանկություն

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. — Что ещё слепить тебе? — спросил Бог. — Слепи мне счастье, — попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Աստված մարդուն սարքում է կավից, և նրա մոտ մնում է չօգտագործված կտոր։ - Ի՞նչ նորից սարքեմ … Читать далее Счастье | Երջանկություն