Արձակուրդային առաջադրանքներ

493.

Ա) 1443    Բ) 483    Գ) 975    Դ) 12

494.

Ա) 756    Բ) 795    Գ) 17800    Դ) 53.000

495.

Ա) 173264    Բ) 141246‬    Գ) 185310‬    Դ) 20026‬

496.

Ա)

497.

Ա) Պարզ թվեր չկան

B) 642 պարզ թիվ է, իսկ մնացած թվերը պարզ չեն

498.

Ա) 26

Բ) 26

Գ) 1

Դ) 1

499.

Ա) 24

Բ) 26

Գ) 35

Դ) 210

500.

Ա) 110

Բ) 1100

Գ) 11000

Դ) 11000000

501.

502.

503.

504.

Ա) >

Բ) >

Գ) >

Դ) >

505.

Ա) <

Բ) <

Գ) <

Դ) <

 

 

Ուսումնական ձմեռ — նախագիծ

  1. Ուսումնասիրե՜լ բնակչության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
  2. Վերլուծե՜լ բնակչության տեղաբաշխման վրա ազդող գործոնները։

Բնակչության տեղբաշխման վրա ազդող գործոններն են՝ Բնառեսուրսային, Տրանսպորտային, Աշխատանքաին ռեսուրսների և Գիտատարության գործոնները

  1. Վերլուծե՜լ բնական ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։
  2. Դուրս գրե՜լ և ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՜լ վառելիքային ռեսուրսներով հարուստ երկրները։

vareliq.png

Չինաստան, ԱՄՆ, Հնդկաստան, Ռուսաստան, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա 

  1. Լրացնե՜լ հանքային ռեսուրսների դասակարգման գծապատկերը՝ ըստ դրանց օգտագործման բնագավառի։

Снимок.PNG

Վառելիքային-գազ, ածուխ, նավթ

Մետաղափուլական-Երկաթաքար , մետաղների հանքաքար

Քիմիական-Ֆոսֆորիտ, բնական գազ, ծծումբա նավթ, կերակրի աղ

Տեխնոլոգիական-Գազ, հոսանք, կապ 

Շինարարական-Տուֆ, կրաքար, շինարարական ավազ

5․ Վերլուծե՜լ թե ռեկրեացիոն ռեսուրսները, ի՞նչ ազդեցություն են ունենում տնտեսության զարգացման վրա՝ ՀՀ օրիանակով:

Ռեկրեացիոն ռեսուրսները կարող են շատ լավ ազդել և նրանց ազդեցությամբ ՀՀ տնտեսությունը կարող է զարգանա։ Ռեկրեացիոն ռեսուրսները կարող են ազդել ՀՀ արտաքին տեսքի վրա, քանի որ, ճամփորդողները գալիս են ՀՀ իր տեսքի, սարերի, հին կառույցների, տաճառների և այլ բաների պատճառով և մարդիկ կարող են այդ վայրերի մոտակայքում իրենց բիզնեսը ստեղծել, որը կազդի մեր տնտեսության վրա։