16.10.2019

Պ․7

Երկարության միավորն են

1մմ, 1սմ, 1մ, 1կմ, 1դմ

1սմ=10մմ

1դմ=10սմ

1կմ=1000մ

1մ=100սմ


Խնդիր 1․

Ունենք AB հատված, AB=25սմ, AC=4սմ, Գտնել BC=?

25սմ-4սմ=21սմarm

BC=21սմ

Թեմա՝ անկյան աստիճանը

Փռված անկյունը (աստիճան)

prvat.png

Ուղիղ անկյուն

uxix ankyun.png

Սուր անկյուն

sur ankyun.png

Բութ անկյուն

but ankyun.png

Գծել 00,  270, 920, 300, 1700

00

0.png

270

27.png

920

92.png

300

30.png

1700

170.png

 

 

Реклама

Դասարանական աշխատանք

Կտադրել հատվածը

Աշուն էր, պայծառ աշուն…

Օդը մաքուր էր` արցունքի պես ջինջ։ Կապտավուն սարերն այնքան մոտ,  այնքան պարզ էին երևում, որ հեռվից կարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները, կարմրին տվող մասրենու թփերը։

Աշուն էր տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները խմբերով, քշում, տանում հեռու ձորերը։ Նույնիսկ քարափի հաստաբուն կաղնին խոնարհվում էր քամու առաջ։ Ամայի ձորերում, դեղնակարմիր անտառի և հնձած արտերի վրա, իջել էր մի պայծառ տխրություն։ Ջինջ օդի սառնության մեջ զգացվում էր առաջին ձյունի շունչը։

Այգում երիտասարդ կեռասենիները մրսում էին, քամուց խշշում։ Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար, պողպատի ձայն հանում։ Կարծես ձիավորներ էին արշավում իրար դեմ, և սիմինդրի տերևը, որպես բեկված սուսեր, ընկնում էր քամու առաջ։

Արևի տակ ժպտում էր վերջին արևածաղիկը և օրորում դեղին գլուխը։

Հոկտեմբերի 7-14

 

  • Գրավոր ներկայացրու Պապ թագավորի պատմական կերպարը/ մեկ էջի սահմանում/

Պապ թագավորը հայկական գահին բազմեց հտոմեացիների օգնությամբ 370-374 թթ: Հայոց սպարապետ է դառնում մուշեղ Մամիկոնյանը: Նա 40 հազարանոց զորքով ջախջախում է հայկական սահմանների մոտ գտնվող պարսից զորքին: 371 թ. Ձիրավում տեղի է ունենում վճռական ճակատամարտ՝ հայաստանի ր պարսկական զորքի միջև: Հայկական զորքին էր միացել նաև հռոմեական զորքըԼ Պապ թագավորը և Ներսես Ա կաթողիկոսը Նպատ լեռան վրայից էին հետևում ճակատամարտին: Ճակատամարտում հայերը հաղթում են: Պապ թագավորն ու Մուշեղ սպարապետը սկսում են հզորացնել երկիրը: Բանակը հասցնում են 100 հազարի: Ստիպում են հոգևորականների ընտանիքի անդամներին զինվորական ծառայության անցնել:  Եկեղեցիների հողատարածքները կրճատվում են:  Պապ թագավորը նաև փակել է տալիս անկելանոցներն ու աղքատանոցներ և ստիխում բոլորին աշխատել և ծառայել: Սա ներքին ընդվզում էր առաջացնում: Պապի վարած քաղաքականությունից դժգոհ էին նաև եկեղեցին և հոգևորականները, քանի որ նա ստիպում էր պակասեցնել իրենց ծախսերը, հողատարածքները և այլն: Հայաստանւի հզորացումը ու Պապի քաղաքականությունը դուր չէր գալիս Հռոմին և նրանք կազմակերպում են Պապ թագավորի դավադրապար սպանությունը:

  • Համեմատել Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավորների արտաքին, ներքին քաղաքականությունները:

Այս 2 թագավորներն էլ ըստ ինձ հայրենասեր էին: Երկուսն էլ վարում էին անկախ քաղաքականություն՝ առաջնորդվելով երկրի շահերով: 2-ի նպատակն էլ երկիրն հզորացնելն ու անկախությունը պահելն էր: Ինձ թվում է, որ Պապ թագավորի ներքին քաղաքականությունն ավելի ուժեղ էր: Նա շեշտ էր դնում բանակի հզորացման վրա: Ստիպում էր ծառայել բոլոր նրանց, ովքեր ի վիշակի էին: Եկեղեցուն, որը շատ էր հարստացել, ստիպում է սահմանափաքել իր ծախսերը, հարստությունը:

  • Գրավոր ներկայացնել IVդարից մինչև  Vդար տեղի ունեցած իրադարձությունները/ Հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն/, մի քանի նախադասությամբ համեմատելով ամփոփիր:

Հայաստանի համար պատմական նշանակություններ տեղի ունեցան 4-5-րդ դարերում: 301թ. Քրիստոնեությունը ընդունվեց որպես պետական կրոն: Գրիգոր Լուսավորիչը դառնում է հայ եկեղեցու  առաջին  առաջնորդը: Կարևոր իրադարձություն էր 354 թ. տեղի ունեցաժ Աշտիշատի ժողովը, որը հայ եկեղեցու առաջին ժողովն էր: Այն կազմակերպել էր Ներսես Ա կաթողիկոսը:Հայաստանը անընդհատ պատերազմների մեջ էր մեկ Հռոմի հետ մեկ՝ Պարսկաստանի: Հայ թագավորներ, ստիպված մասնակցում էին հռոմեական և պարսկական պատերազմներին: 359 թ. հայկական զորքը հռոմեա-պարսկական պատերազմում պարտության է մատնում հռոմեական զորքին՝ Մծբինում: 371թ. Ձիրավում հայերը ջախջախում են պարսկական զորքին: Ի վերջո Հռոմի ու Սասանյան Պարսկաստանի  դեմմղվող պայքարը թուլացնում են Հայկական թագավորությունը և 387 թ.-ին հայաստանը  բաժանվում է այս 2 տերությունների միջև: Իսկ 428 թ.-ին Հայոց թագավորությունը պարսից արքունիքի կողմից վերածվում մարզպանության:

Համաշխարհային պատմության մեջ IV–VII դարերն անվանում են Ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջան: Մինչև մեծ գաղթը Եվրոպայում կար մեկ պետություն՝ Հռոմեական կայսրությունը: Մեծ գաղթի հետևանքով առաջացան նոր պետություններ: Հռոմեական կայսրությունը 395 թ. բաժանվել էր երկու մասի: Ստեղծվել էր երկու պետություն՝ Արևմտյան և Արևելյան հռոմեական կայսրություններ: 451 թ. հռոմեական բանակը գերմանական ցեղերի հետ միասին Կատալաունյան դաշտում (Գալլիայում) պարտության մատնեց հոներին: Այս ճակատամարտը, որ հայտնի է «Ժողովուրդների ճակատամարտ» անվամբ, համաշխարհային պատմության կարևորագույն իրադարձություններից է: Դրա շնորհիվ Արևմուտքն ազատվեց քոչվոր հոների սպառնալիքպից:  313 թ. Միլանի հրովարտակով քրիստոնությունը թույլատրելի կրոն է դառնում պետական մակարդակով:

325 թ. տեղի է ունենում Նիկեայի տիեզերական ժողովը՝ Կոստանդիանոս Մեծի կողմից: Սա քրիստոնեական եկեղեցու վարդապետների ժողով էր: Այս ժողովին մասնակցել է 318 եպիսկոպոս: Հայաստանից մասնակցել է Գրիգոր Լուսավորիչի որդին՝ Արիստակեսը:

Նարինջները

Վերլուծություն

Լյուկը մի որբ տղա էր, որը չուներ ծնողներ, այդ պատճառով էլ նա տխուր էր և չէր կարողանում ժպտալ, այն էլ կեղծ։ Հորեղբոր կինը չար էր և նախանձ, այդ պատճառով էլ նա ուղարկում էր Լյուկին փողոց նարինջ վաճառելու, որը իմ կարծիքով սխալ էր, քանի որ Լյուկը երեխա էր և չպետք է իմանար այդպիսի հոգսերի մասին։ Իմ կարծիքով Ջեկը թույլ տղամարդ էր, նա չէր կարողանում պաշտպանել Լյուկին, չէր կարողանում ապահովել իր ընտանիքի կարիքները, այդ պատճառով էլ նրա կին անում էր ինչ ուզում էր, խոսում էր ինչ ուզում էր, որը իմ կարծիքով սխալ է։

Если мэром города был я…

Если мэром города был я, я бы разрушал старые дома и построил новые дома. Принял в работу людей, которые вес день очищали город. Я старые парки разрушал и создал бы новый парки. Улучшил бы полицию, отдал бы бомжам города маленькие дома и работу. И создал бы очень много рабочих мест для людей.

14.10.2019

Պարապմունք 8

Թեմա՝ միանդամի կատարյալ տեսքը

Միանդամի օրինակ է՝ a*1*b*2, 6, 8

Կատարյալ միանդամ՝ a*2*b*3*d*c=6abcd (կարմիրով նշած թիվը միանդամ գործակիցն է)

  1. Թվերը բերել առաջ
  2. Տառերը դասավորել այբ․ կարգով

 

57.png

ա)  գործակիցը 10

բ) գործակիցը 15

գ) գործակիցը 127

դ) գործակիցը 1

ե) գործակիցը 1

զ) գործակիցը -8

է) գործակիցը -16

ը) գործակիցը 20

թ) գործակիցը -5

ժ) գործակիցը 1/2

 

57.png

ա) (-2) b3=(-2)3b

բ) 4a8= 48a

գ) (-2) bb24=(-2)4bb2

դ) 3a2a38=38a2a3

ե) px2(-1) p3x6=(-1)pp3x2x6

զ) 16x4y33x2y=316yx2x4y3

է) (-3) b3 c2 b4(-4)= (-4) (-3) b3 b4 c2

ը) 3e2k3(-4) ek2=(-4)3ee2k2k3

57.png

ա) a2 x b2

բ) a3 x b2

գ) 2a x b2

դ) a2 + b2

ե) (a+b)2

զ) a2 x b2

է) a3 + b3

ը) b3 x a3

57

ա) 15 a b c

բ) abcd

գ)  -5 abc

դ) abcd

ե) 1/500x3y2z

զ) -0.12x5y2z

է) ab

ը) 0xy

թ) -7/13

ժ) 0

Сны Александра Великого|Ալեքսանդր մեծի երազները

Рассказывают, что Александр Македонский ещё в своей юности, до того, как обошёл весь мир, часто видел разнообразные сны, указывающие на то, что он владеет этим миром. В одном из таких снов мир явился ему в образе перстня, и он надел этот перстень на свой палец. Однако этот перстень не имел камня.

Удивлённый этим сном Александр попросил своего учителя Аристотеля истолковать его.

— Ты, как утверждает этот сон, действительно будешь владеть всем миром, но ты не сможешь беспредельно пользоваться своей властью, так как этот перстень означает царство, а камень в нём — правитель этого царства.

Так всё и случилось.

Պատմում են, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին իր պատանեկության տարիներին, մինչև ամբողջ աշխարհը պտտվելը, հաճախ էր տեսնում զանազան երազներ, որոնք մատնացույց էին անում, որ նա տիրելու է ողջ աշխարհին: Այդպիսի երազներից մեկում աշխարհը հայտնվել է օղի տեսքով, և նա այդ օղը հագել է իր մատին: Միայն թե այդ օղը քար չի ունեցել:

Զարմացած լինելով երազից, Ալեքսանդրը խնդրել է իր ուսուցիչ Արիստոտելին մեկնաբանել այն:

— Դու, ինչպես հաստատում է այդ երազը, իսկապես կտիրես ողջ աշխարհին, բայց դու չես կարող անսահմանորեն օգտվել քո իշխանությունից, քանի որ այդ օղը նշանակում է թագավորություն, իսկ նրա քարը — ողջ աշխարհի տիրակալ:

Այդպես էլ պատահեց։

Առողջ սնունդ

Սնունդը մեր կյանքի ամենակարևոր բաղադրիչն է, քանի որ նրա միջոցով մենք ստանում ենք մեր օրգանիզմի անհրաժեշտ ամեն ինչ։

Սնունդը ունի 5 բաղադրիչ

սպիտակուց-ձու, միս, ձուկ

ածխաջրեր-բանջարեղեներ, մրգեր

ճարպ-բուսական կենդանական ծագման։

աղեր

ջուր

Այս ամենի նկատմամբ օրգանիզմը ունի հստակ օրական պահանջ:

Քանի որ չկա այնպիսի մի մթերք, որ պարունակի այս ամենը մի տեղ, մարդը պետք է սնվի բազմազան ուտեստներով։ Օրեկան 4 5 անգամ՝ փոքր չափաբաժիններով։

Նախաճաշ, երկրորդ նախաճաշ, ճաշ, հետճաշ, ընթրիկ։