Ծաղկի կառուցվածքը և փոշոտումը

04.12.2019

125.

Ա) (a+1)(a+1)=a²+a+a+1=a²+2a+1

Բ) (x+1)(x+2)=x²+2x+x+2

Գ) (2+y)(y+3)=2y+6+y²+3y=5y+6+2²

Դ) (a+b)(a+b)=a²+ab+ba+b²=a²+2ab+b²

Ե) (1+x)(1-x)=1-x²

Զ) (a-2)(3-a)=3a-a²-2a-6=5a-a²-6

Է) (x-y)(x+y)=x²+-y²

Ը) (a-b)(a-b)=a²-ab-ba-b²=a²+2ab-b²

Թ) (2a+b)(a+2b)=2a²+4ab+ba+2b²=2a²+5ab+2b²

Ժ) (3x+2y)(3x+2y)=9x²+6xy+6yx+4y=9x²+12xy+4y

129.

Ա) (8x-3)(4x+5)=32x²+40x-12x-15=32x²+28x-15

Բ) 8x-3*4x+5=-4x+5

Գ) (4a-3)*2a-3=8a²-6a-3

Դ) 4a-3(2a-3)=-6a+9+4a

138.

Ա) 2a+4b=2(a+2b)

Բ) ba-b=b(a-1)

Գ) 6x-2=2(3x-1)

Դ) yx+2y=y(x+2)

Ե) 3a-12b=3(a-4b)

Զ) 7x-28xy=7x(1-4y)

150.

Ա) 3x-8=3(-10)-8=-38

Բ) 3x²+4x+1=3(-10²)+4(-10)+1=-30²-40+1

151.

Ա) abc=-1*2*3=-6

Բ) -1*2²*3³=-108

Գ) 3(-1²)*(2·3)=18

 

 

Упражнения

Проверьте, знаете ли вы следующие слова:

лиса, журавль, угощать, каша, тарелка, кувшин, окрошка.
Выберите правильный вариант.
Лиса и журавль
(сказка)
Подружились  (Подружатся — Подружились) лиса с журавлём.
Вот вздумала (думала — вздумала) лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:
— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я тебя буду угощать (буду угощать — угощу)!
пошёл (Шёл — пошёл) журавль на званый пир. А лиса варила (варила — наварила) манной
каши и размазала (размазывала — размазала) по тарелке. подавала (Подавала — Подала) и потчевала (потчева-
ла — потчует):
— Угощайся! Я сама приготовила (готовила — приготовила)!
Журавль стук-стук длинным носом по тарелке, постучал (стучал — постучал), постучал (стучал —
постучал) — ничего не попадает (попадает — попадёт)!
А лисица слижет (лижет — слижет) себе кашу, так всё сама и ела (ела — съела).
Кашу  села (ела — съела) и говорит (говорит — сказала):
— Не сердись, куманёк, больше потчевать нечем!
Журавль ей ответил (отвечает — ответил):
— Спасибо, кума, и на этом! Приходи теперь ты ко мне в гости!
На другой день приходит (приходит — приходила) лиса к журавлю, а он готовил (готовил — при-
готовил) окрошку, налил (лил — налил) в кувшин с узким горлышком, поставил (ставил — поста-
вил) на стол и говорит (говорит — сказал):
— Кушай, кумушка!
Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так заходит (заходит — зайдёт), и этак, и лижет
(лижет — лизнёт) его, и нюхает (нюхает — понюхает), — никак достать не может: не лезет (не ле-
зет — не пролезет) голова в кувшин!

А журавль клюёт (клюёт — склюёт) себе да склюёт (клюёт — склюёт), пока всё не сели(ел —

съел):
— Ну, кумушка, больше угощать тебя нечем!
… (Сердилась — Рассердилась) лиса. Она думала, что наедается (наедается — наестся) на
целую неделю, а домой шла (шла — пошла) несолоно хлебавши. Как … (аукалось — аукну-
лось), так и откликалось (откликалось — откликнулось)!
С тех пор дружба у лисы с журавлём врозь.

Դեկտեմբերի 2-6

1.Տրված են հանքանյութերի եւ ապարների նմուշներ՝ գրանիտ, կվարց, ավազ, կավ, կերակրի աղ, փայլար, դաշտային սպաթ, կրաքար:

Առաջադրանք
Առանձնացրե՛ք եւ առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, իսկ երկրորդում՝ բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը բաժանե՛ք մետաղների եւ ոչմետաղների:

գրանիտ, կվարց, ավազ, կավ, կերակրի աղ, փայլար, դաշտային սպաթ, կրաքար:

Պարզ

Կավ

ավազ

կվարց

կրաքար

 

Բարդ

Գրանիտ

Կերակրի աղ

Դաշտային սպաթ

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:
Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

Քիմիական տարրի նշանը ցույց է տալիս, քիմիական տարրի անունը, որը բաղակացած է լատիներեն մեկ կամ երկու տառից

ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

Ալյումին-Al

Կալիցիում-Ca

Սիցիլիում-Si

Ֆոսֆոր-P

Երկաթ-Fe

Ածխածին-С

Ջրածին-H

Ցինկ-Zn

Ծծումբ-S

Քլոր-Cl

Ազոտ-N

 

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

Չի կարելի, որովհետև քիմիական տարրի միջուկի միևնույն լիցքն ունեցող ատոմները մի տեսակ են։ Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկներից է, որոնք քիմիապես անբաժանելի մասնիկներ են: Պարզ նյութները կազմված են մի քիմիական տարրի ատոմներից:

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են
մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Fe

O

H

2-8 ДЕКАБРЯ

  1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы

Что такое киберспорт?

Киберспорт — это соревнования в виртуальном пространстве, где игра представляет собой взаимодействие объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой. Простыми словами, это действительно соревнования по видео- или компьютерным играм, только по-серьёзному. В числе самых популярных киберспортивных дисциплин — трёхмерные шутеры (3D shooter), симулирующие бой между командами игроков на современном или фантастическом оружии, симуляторы спортивных игр (серия игр FIFA); стратегии в реальном времени (StarCraft) и командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры (League of Legends, Dota 2).

Любите ли вы играть в виртуальные игры?

Да, очень.

Какие виртуальные игры вы можете назвать?

Gta 5, fortnite, fifa, samp, forza horizon 4, counter strike

Чем эти игры интересны?

Графикой, сюжетом, онлайном и возможностью приобрести новых друзей.

2. Найдите в интернете интересные факты о киберспорте, запишите их.

Кибеспорт начал уже после 2000-х годов. Однако, зародился он еще в далеком 1970 году. Именно в этом году был проведен первый кибертурнир в одном из университетов Стэнфорда. Участники соревновались в аркадной игре стрелялке. После этого уже стали проводиться турниры по таким известным играм, как Donkey Kong, Pacman, Tetris.

В странах Азии, в частности в Южной Корее и Японии, прогеймеры спонсируются крупными компаниями и могут зарабатывать более $100.000 в год. В США Major League Gaming заключила контракт с Electronic Sports Gamers на $250.000 ежегодно.

3.Грамматический материал

4. Измените предложения используя союз чем.

Пример. Никита сильнее Андрея – Никита сильнее , чем Андрей.

1. Романы Толстого длиннее романов Достоевского

Романы Толстого длиннее, чем романы Достоевского.

2. Мне кажется, что фильм “Пираты Карибского моря” интереснее ” Гарри Поттера”

“Пираты Карибского моря” интереснее, чем ” Гарри Поттер”.

3.Физика труднее химии

Физика труднее, чем химия.

4. Джинсы ” Левайс” дороже джинсов ” Кира Пластинина”

Джинсы ” Левайс” дороже, чем джинсы ” Киры Пластинины”.

5. Найдите в тексте все степени сравнения

интереснее, легче, лучше, главное, симпатичная

6 Найдите подходящие по смыслу слова

1.Нью-Йорк это самый большой город в мире.

2.Байкал это самое длинное озеро в мире.

3.Шекспир это самый лучший писатель в мире.

4.Эверест это самая большая гора в мире.

5. Ответьте на вопросы а потом прочитайте текст.

В киберспорте лидеры это`Южная Корея, Соединённые Штаты Америки, Китай,

Швеция

Для просмотра сюжета, графики, интеллекта и чтобы быстро думать.

Потому что ты не развлекаешься а ставишь в игре цель, которого ты должен достигнуть.

7. Ответьте на вопросы а потом прочитайте текст.

8 Напишите определения к следующим словам.

Пользователь-тот который используется гаджетом.
Конференция-коллегиальный орган управления высшим учебным заведением.
Технология-применение научного знания для решения практических задач.
Компания-группа людей, с совместной целью, проводящих вместе время.
Лидер-вся команда в руках у лидера и лишь лидер крыша компании.
Красивый- красивее- самый красивый

Интересный, прекрасный, правильный, умный, важный, вкусный

Интересный- интереснее — самый интересный

Прекрасный — прекраснее — самый прекрасный

Правильный — правильнее — самый правильный

умный — умнее — самый умный

важный — важнее — самый важный

вкусный — вкуснее — самый вкусный

дорогой-дороже- самый дорогой

Дешевый, близкий,молодой, тихий, старший,громкий,легкий, короткий, простой,частый

Дешевый — дешевле — самый дешевый

Близкий — ближе — самый близкий

молодой — моложе — самый молодой

тихий — тише — самый тихий

старший — старше — самый старший

громкий — громче — самый громкий

легкий — легче — самый легкий

короткий — короче — самый короткий

простой — проще — самый простой

частый — чаще — самый частый

Красивый- красивее- самый красивый

10. Ответьте на вопросы.
Пример: Борис старше Тани? – Да, Борис старше, чем Таня.
1. Сестра моложе брата? —  Да, сестра моложе чем брат.
2. Ваша квартира больше квартиры соседа? — Да,  наша квартира больше чем соседа.
3.Журнал “7 дней” интереснее журнала “Лиза”? — Да, журнал“7 дней” интереснее чем журнала “Лиза”
4. Сегодня погода теплее вчерашней? — Да, Сегодня погода теплее чем вчерашней.
5. Озеро Байкал больше озера Неро? — Да, озеро Байкал больше чем озера Неро
6. Река Волга длиннее реки Дон? — Да, река Волга длиннее чем реки Дон
7. Ваня приезжал в Москву позже Максима? — Да, Ваня приезжал в Москву позже чем Максим.
8. Русская грамматика труднее английской? — Да,  Русская грамматика труднее чем английской

23.11.2019

1. Մտապահված թվին գումարեցին նրանից 1-ով մեծ թիվը, հետո ստացված գումարից հանեցին մտապահված թվից մեկով փոքր թիվը: Արդյունքում ստացան 23: Ո՞րն էր մտապահված թիվը:
21
2. 798 թվի մեջ բոլոր թվանշանները տարբեր են: Այդ թվին մոտ ո՞ր թիվն է, որ ունի նույն առանձնահատկությունը:
796
3. Շոկոլադե սալիկը բաղկացած է 12 սև և 12 սպիտակ կտորներից, տե՛ս նկ.-ը: Կառլսոնը ուզում է կտրել 2×2 սալիկ այնպես, որում սպիտակ և սև սալիկների քանակը լինեն հավասար: Քանի՞ հնարավոր տարբերակ կա: *
Подпись отсутствует
12
4. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 3:
111
201
300
102
5. Դավիթը 2015 թվականին կդառնա այնքան տարեկան, որքան որ իր ծննդյան տարեթվի թվանշաների գումարն է: Ե՞րբ է ծնվել Դավիթը: *
2006
6.Դասերից հետո, դասարանում մնաց մի քանի սովորող: Նարեն ասաց. -եթե ինձ չհաշվենք, ապա տղաներն ավելի շատ են քան աղջիկները: Արամն ասաց.- եթե ինձ չհաշվենք, ապա աղջիկները ավելի շատ են, քան տղաները: Երկուսդ էլ ճիշտ եք, -ասաց Կարենը: Ամենաքիչը քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա էր մնացել դասարանում:
4
7. 4000538 թվից հինգ թվանշան այնպես ջնջեք, որ մնացած թիվը լինի հնարավոր ամենամեծը:
58
8.Երեխաները բակում հետևում էին շնիկին: Եթե հաչում էր, ապա 1 ր. հետո ուտում էր: Եթե շարժում էր պոչը, ապա 1 ր հետո խաղում էր: Եթե փռշտում էր ,ապա 1 ր հետո հաչում էր: Եթե ուտում էր, ապա 1ր հետո շարժում էր պոչը: Եթե խաղում էր, ապա 1 ր հետո փռշտում էր: Հարց.Շունը հաչաց, ապա 12 ր հետո ի՞նչ կանի:
Շարժեց պոչը
9. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստանանք ամենամեծ եռանիշ թիվը:
10
10. Շախմատի մրցաշարին 7 մարդ մասնակցեց: Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը մնացածների հետ մեկական պարտիա խաղաց: Ընդամենը քանի՞ պարտիա խաղացվեց:
42
11. Գտի՛ր օրինաչափությունը. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000
12. 4000538 թվից հինգ թվանշան այնպես ջնջեք, որ մնացած թիվը լինի հնարավոր ամենամեծը:
58
13. Բնում ապրում են 24 մուկ: Ամեն գիշեր նրանցից 4-ը գնում են պահեստ` պանիր բերելու: Կարո՞ղ է այնպես լինել, որ ժամանակի ինչ-որ պահի յուրաքանչյուր մուկ եղած լինի պահեստում մնացածներից յուրաքանչյուրի հետ միայն մեկ անգամ:
Ոչ
14. Նկարում պատկերված է աման` իր կափարիչով: Կափարիչը ներկելու համար անհրաժեշտ է 30 գ ներկ: Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ ամանը ներկելու համար:
Подпись отсутствует
45
15. Երկու թվերի գումարը 715 է: Թվերից մեկը 0-ով է վերջանում: Եթե այդ 0-ն ջնջենք, մյուս թիվը կստացվի: Գտեք այդ թվերը:
650, 65

08.11.2019

1.Գյուղում տատիկը պահում էր 25 թռչուն՝ բադեր, հավեր և սագեր:  Հայտնի է, որ դրանցից ճիշտ 15-ը բադեր չեն, իսկ ճիշտ 13-ը հավեր չեն: Քանի՞ սագ էր պահում տատիկը:

25-15=10

25-13=12

10+12=22

25-22=3

2.Ջրով լի բաժակը կշռում է 500 գ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գ: Քանի՞ գրամ է կշռում կիսով չափ լցված բաժակը, իսկ կիսով չափ դատարկը՞:

500-100=400

400:2=200

200+100=300

3.Քանի՞ 2 թվանշան է օգտագործվել 102 էջանոց գիրքը համարակալելու համար, եթե համարակալումը սկսվում է 3-ից:

29

4.Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 27 է: Որքան է՞ այդ թվանշանների գումարի կրկնապատիկը:

27=3×9

թիվը 39

9+3=12

11×2=24

5.Դպրոցում  դասերը սկսվում են ժամը 9:20: Ամեն դասաժամից հետո տրվում է 10 րոպե դասամիջոց: Ժամը քանիսի՞ն կսկսվի 4-րդ դասաժամը,եթե 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է:

12:05

6.Քեռին կոնֆետներ գնեց երեք զարմիկների համար: Նա կրտսեր զարմիկին 4 անգամ ավելի կոնֆետ տվեց, քան մնացած 2 զարմիկներին միասին: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ կրտսեր զարմիկը, եթե քեռին գնել էր 25 կոնֆետ:

x+4x=5x

25:5=5

5×4=20

7.Ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը 82 է: 3 տարի հետո ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը կլինի 103: Քանի՞ անդամ կա ընտանիքում:

103-82=21

21:3=7

8.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 1-ից 9 թվերի արտադրյալը:

1x2x3x4x5x6x7x8x9=362880

9.Արմանը  մտքում պահեց մի թիվ: Այն բաժանեց 3-ի, արդյունքը մեծացրեց 3-ով , ստացվածը բազմապատկեց 3-ով և ստացավ 333: Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Արմանը:

333:3=111

111-3=108

108×3=324