Մաթեմատիկա բ 20,09,2018

Նշված շարքերից որո՞ւմ են կոտորակները աճման կարգով դասավորված:
ա/ 1/10; 1/5; 1/2

բ/ 1/2; 1/10; 1/5

գ/ 1/10; 1/2; 1/5

դ/ 1/2; 1/5; 1/10

2. Արմենը ունի երեք վերնաշապիկ, երեք զույգ նասկի և երեք տաբատ: Քանի՞ տարբեր ձևերով/համադրություններով Արմենը կարող է հագնվել:

27, որովհետև կարող է հագնվել 9 տարբեր ձևով

3. 15 երեխա մասնակցեց մաթեմատիկական մրցույթին: Երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի հաջող էին գրել վեց անգամ ավելի քիչ էր քան այն երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի վատ էին գրել: Ո՞րերորդ տեղում էր Աննան:
3 տեղ
4. Անահիտը ապառիկով հեռախոս է գնել: Առաջին ամիսը վճարել է $9, երկրորդ ամիսը՝ $19, երրորդ ամիսը՝ $29, իսկ մնացած ամիսները երրորդ ամսվա չափ: Տարվա կտրվածքով քանի՞ դոլար է վճարել Անահիտը:
9+19+29(9×29)=318
5. Ո՞ր պատկերը ունի 20 քառակուսի միավոր մակերես:
D
6. 90 -ը 7 -ի բաժանելիսի քանի՞ մնացորդ է մնում:
6
7. The letter “o” is used … times in this sentence.

a) four

b) two

c) many

d) one

8. Կատակ խնդիր

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական և կարմրականջ կրիաների հետ: Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնի ծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունում կծկված պառկում է: Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ: Ինչպե՞ս կարող է սա այսպես լինել:
որովհտև օձին ուտելիք են տալիս միշտ։