Բնագիտություն ինքնաստուգում

Բնագիտություն 15.05.2019

33b7f5b1-30f4-4368-b2ef-f68a9274ca0d.jpeg

  1. Բազմացումը այն , երբ ինչ որ օրգան վերարտադրում է իր նմաներին։
  2. Անսեռ բազմացման ժամանակ, մասնակցում է միայն մեկ ծնողական ձև։
  3. Սպորագոյություն, Վեգետատիվ, Արմատներով։
  4. Սպորը ամուր թաղանթ ունեցող բջջիջ է, որը բարենպաստ պայմաններում ծլում է՝ առաջացնելով նոր օրգանիզմ։
  5. Բույսերը

 

Թեստ

1,Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի մեքենան 4 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ:
S=V*T
S=4*80
S=320
2,Նշված նյութերից
H2O2, ZnO, NaOH , HCl, CuO ,H2SO4, Fe(OH)2 , BeO, H2O , Mg(OH)2, CO2 , Na2CO3, Al(OH)₃ , FeO, CaCl2, SO2 ,CO, PbO, NaCl, Al2О3
առանձնացնել օքսիդները։
3,Գտնել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը:
5×20=100
4,Ւ՞նչ է քիմիական երևույթը:
Քիմիական երևույթն այն է, որ ինչ որ նյութերից ստանում ենք ինչ որ ուրիշ նյութ։
5,Ի՞նչ մեխանիկական շարժումը:
Երբ,  մարմինը դիրքի փոփոխություն է կատարում այլ մարմնի նկատմամբ։
6,Քանի քիմիական տարրից է կազմված CO , NH3 ,Fe ,NaOH,SO2 ,NO,H2O,։
CO-2
NH3-2
Fe-1
NaOH-3
SO2-2
NO-2
H2O-2

Բնագիտություն 08.05.2019

1. Ի՞նչ է արտազատությունը: Ո՞ր նյութերն են արտազատվում: Ի՞նչ նշանակություն ունի արտազատությունն օրգանիզմում:

Արտազատությունն այն է, երբ օրգանիզմը դուրս է հանում իրենից վնասակար կամ անօգտակար նյութերը
2. Ինչո՞վ է տարբերվում արտազատությունը բույսերի եւ կենդանիների մոտ:

Բույսերը արտազատության հատուկ օրգան համակարգ չունեն։ Նրանք պաշարում են օրգանիզմի համար ոչ պիտանի նյութերը, կամ պահում մահացած բջջիջներում, որպեսզի բույսը չվնասվի։
Կենդանիները ունեն հատուկ

3.Ի՞նչ է բույսերի տերեւաթափի պտճառը:

Շատ վնասակար նյութերը, բույսերը հեռացնում են տերևաթափի ժամանակ։

Բնագիտություն 6-10

1. Ավարտել փորձը.

Իմ փորձը

2. Համացանցից որոնել և պատրաստել տեղեկություն <<Սննդային շղթա>>-ի մասին:

Բոլոր կենդանի էակներն ունեն սնվելու կարիք։ Կանաչ բույսերը, օգտագործելով արևի էներգիան, ջուրը և օդի ածխաթթու գազը, սինթեզում են իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ օրգանական նյութերը։ Իսկ կենդանիները իրենց անհրաժեշտ նյութերը ստանում են սննդի միջոցով, նրանք սնվում են բույսերով կամ կենդանիներով։ Սինթեզելով սննդային նյութեր՝ բույսերն իրենց քիմիական կապերում կուտակում են արևի էներգիան։ Բուսակեր կենդանիները սնվում են բույսերով և նրանցից ստանում այդ էներգիան։

3. Սովորել պատմել. ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնագիտություն 02.05.2019

1. Ի՞նչ է շնչառությունը:

Շնչառությունն օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի միչև գազափոխանակությունն է, երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և արտաշնչում ածխածին։

2. Ի՞նչ ձեւերով են շնչում միաբջիջները,ջրային  և ցամաքային կենդանիները:

Միաբջիջները բույսերը կամ կենդանիները կլանում են ջրում լուծված թթվածինն իրենց ողջ մակերեսով։ Ջրային օրգանիզմներն շնչում են խռիկներով, իսկ ցամաքային կենդանիները։
3. Ի՞նչ են հերձանցքները: Ինչպե՞ս են դրանք աշխատում:

Հերձանցքեների միջոցով օրգաիզմներն ոչ միային շնչում են, այլ նաև ստանում լուսասինթեզի համար անհրաժեշտ ածխաթթու գազ և վերացնում անջատված թթվածինը։
4. Ինչո՞վ են պայմանավորված կենդանիների կրկնակի շնչառությանը:

Երբ թռչուններն օդի մեջ կատարում են գազափոխանակություն կատարվում է ներշնչման, և արտաշնչման պահին։