Երկրաչափություն | Դաս 15

3*6=18 (կողեր) 2*6=12 (գագաթներ) 6+2=8 (նիստեր) Ա) Ոչ, որովհետև պրիզման ունի 3n կողմ, իսկ 13 չի բաժանվում 3-ի Բ) Ոչ, որովհետև պրիզման ունի 3n կողմ, իսկ 13 չի բաժանվում 3-ի Գ) Այո 18:3=6 Ա) Այո Բ) Այո Գ) Այո Ա) 18:3=6 (վեցանկյուն բազմանկյուն ) Բ) 24:3=8 (ութանկյուն բազմանկյուն) Գ) 9-2=7 (յոթանկյուն բազմանկյուն) 8*2=16 (կողեր) 8+1=9 … Читать далее Երկրաչափություն | Դաս 15

Երկրաչափություն | Դաս 11

Դաս 11. Շեղանկյուն  Տեսական նյութ Սահմանում Շեղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են: Շեղանկյան առանձնահատկությունն է՝ Հատկություն Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են և կիսում են շեղանկյան անկյունները:  ACBD, <ABD=<DBC, <ADB=<BDC, <BAC=<CAD, <DCA=<ACB: Առաջադրանքներ 1) Շեղանկյան անկյունագծերից մեկը հավասար է կողմին: Գտեք՝ շեղանկյան անկյունները: AC=AB ABC- հավասարակողմ <1=<2=<3=180/3=60 60, 60, 120, 120 2) ABCD շեղանկյան մեջ … Читать далее Երկրաչափություն | Դաս 11

Երկրաչափություն Դաս 10

Ուղղանկյուն Տեսական նյութ Սահամանում Ուղղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր անկյուններն ուղիղ են: Սահամնումից հետևում է, որ ուղղանկյունն օժտված է զուգահեռագծի բոլոր հատկություններով: Ուսումնասիրենք ուղղանկյան առանձնահատկությունները: Թեորեմ Ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են:  AC=BD Ճիշտ է նաև հակադարձ պնդումը. Ուղղանկյան հայտանիշ Եթե զուգահեռագծի անկյունագծերը հավասար են, ապա այդ զուգահեռագիծը ուղղանկյուն է: Առաջադրանքներ 1) ABCD ուղղանկյան անկյունագծերը հատվում են O կետում: … Читать далее Երկրաչափություն Դաս 10

Երկրաչափություն 8․ Դաս 9

Սեղան Տեսական նյութ Սահմանում Սեղան կոչվում է այն քառանկյունը, որի երկու կողմերը զուգահեռ են, իսկ մյուս երկու կողմերը զուգահեռ չեն: Զուգահեռ կողմերը կոչվում են սեղանի հիմքեր, իսկ երկու մյուս կողմերը՝ սրունքներ: Սեղանը կոչվում է հավասարասրուն, եթե նրա սրունքները հավասար են: Սեղանը, որի որևէ անկյունն ուղիղ է, կոչվում է ուղղանկյուն սեղան: Սեղանի սրունքների միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է սեղանի միջին գիծ: … Читать далее Երկրաչափություն 8․ Դաս 9

Երկրաչափություն Դաս 8

Թեմա՝ Եռանկյան միջին գիծը Տեսական նյութ Սահամանում Եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջին գիծ: Թեորեմ:  Եռանկյան միջին գիծը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկին և հավասար այդ կողմի կեսին: Ապացույցն ինքնուրույն, որպես հետազոտական աշխատանք կամ կարող ես կարդալ դասագրքից, էջ՝ 11: Առաջադրանքներ  1) Եռանկյան կողմերը հավասար են 6սմ, 8սմ, 10սմ: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, … Читать далее Երկրաչափություն Դաս 8

Երկրաչափություն դաս 7

Զուգահեռագծի հայտանիշները Տեսական նյութ Դիտարկենք զուգահեռագծի երեք հայտանիշ: Հայտանիշ 1. Եթե քառանկյան երկու կողմերը հավասար են և զուգահեռ, ապա այդ քառանկյունը զուգահեռագիծ է: Հայտանիշ 2. Եթե քառանկյան հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ հավասար են, ապա այդ քառանկյունը զուգահեռագիծ է: Հայտանիշ 3.Եթե քառանկյան անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են, ապա այդ քառանկյունը զուգահեռագիծ է: 231. B=D, A=C` խաչադիր … Читать далее Երկրաչափություն դաս 7

Երկրաչափություն դաս 5

Թեմա՝ Զուգահեռագիծ Տեսական նյութ Սահամանում  Զուգահեռագիծ կոչվում է այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են: Զուգահեռագիծը ուռուցիկ քառանկյուն է: Հատկություններ 1) Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը հավասար են, և հանդիպակաց անկյունները հավասար են: 2) Զուգահեռագծի անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են: Առաջադրանքներ 1) Զուգահեռագծի պարագիծը 48 սմ է: Գտեք զուգահեռագծի կողմերը, եթե՝ ա) կողմերից մեկը մյուսից … Читать далее Երկրաչափություն դաս 5

Դաս 3 22.09.2020

Առաջադրանքներ 1) Գծել ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ քառանկյուններ: Նշիր գագաթները: Ցույց տուր ուռուցիկ քառանկյան հանդիպակաց գագաթները,  հանդիպակաց կողմերը, հանդիպակաց անկյունները, կից անկյունները:  2) Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե նրա երեք անկյունները իրար հավասար են, իսկ չորրորդ անկյունը դրանցից յուրաքանչյուրից փոքր է 40 աստիճանով: 40+360=400 400:4=100 100-40=60 Պատ․՝ 100,100,100,60 3) Գտեք քառանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը … Читать далее Դաս 3 22.09.2020

Դաս 2 18.09.2020

Բազմանկյուներ Ամենապարզ բազմանկյան օրինակը եռանկյունն է Բազմանկյան գագաթներն են՝ A,B,C,D,E Բազմանկյան կողմերն են՝ AB,BC,CD,DE,AE Հարևան գագաթներն են՝ ABC, CDE, EAB Կից կողմեր՝ AB-BC-AE Ուռուցիկ բազմանկյուն Ուռուցիկ է կոչվում այն պատկերը, որը ընկած է իր ցանկացած երկու հարևան գագաթներով անցնող ուղիղ մի կողմով Թեորեմ՝ բազմանկյան անկյուների գումարը հավասար է՝(N-2)*180: N - անկյուների թիվն է Օրինակ՝ N=4, … Читать далее Դաս 2 18.09.2020