Ամանոր 2020

Ես Նոր տարին անցկացրեցի Վրաստանում։ Մենք Նոր տարին նշեցինք Հայաստանում, իսկ դրանից հետո գնացինք Վրաստան, Բակուրիանի։ Բակուրիանիում ձյուն էր եկել և մենք այնտեղ կարողացանք վարել սահնակներ, ակերի վրա նստել և շատ մեծ բարձրությունից իջնել և նաև վարեցինք ձյան վրա մոտոցիկլ։ Մի խոսքով այս Ամանորը ինձ համար անցավ շատ լավ։ Երբ մենք հետեինք գալիս Հայաստան, մենք որոշեցինք ճանապարհին մտնել Գյումրի։ Նայեցինք Գյումրու տոնածառը, փողոցները, հրապարակը և շարունակեցինք ճանապարհը։ Ճանապարհն շատ երկար, բայց այդքան ժամ գնալը արժեր այդքանին։

Իմ օրագիրը

Ես այն օրերը երբ գնում եմ դպրոց, սովորական օրեր են ինձ համար, առավոտյան լվացվում եմ, պատրաստվում եմ և գնում եմ դպրոց։ Երբ հետ եմ գալիս, սկսում եմ անել տնային առաջադրանքներս և ինձ հանգստի համար այդ օրերին մնում են 4-5 ժամ։ Իսկ այն օրերին երբ հանգիստ է տրված, ես օրվա կեսը անցկացնում եմ համակարգչի դիմաց, իսկ մյուս կեսը անցկացնում եմ ընկերներիս հետ։ Այս էր իմ օրագիրը

Նապաստակի նման

Ես նապաստակին նման եմ արագությունով, բայց վազում եմ միքիչ կամաց նրանից։ Նման եմ ճարպիկությամբ, այդքան ել ճարպիկ չեմ նրա նման։ Եվ կարողանում եմ նրա նման թռիչքներ կատարել։

Գործնական քերականություն

1. Ուշադրություն դարձրո´ւ ընդգծված բառերին և գրի՛ր, թե բառին ե՛րբ է ավելանում ը, ե՛րբ` ն:

Գործը վաղվան մի´ թող: Գործն է անմահ:Գործն անմահ է:

Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին:  Նավն  ավելի քան հարյուր տարի սուզված մնաց:

Ուումնասիրում էր իրենց գյուղի բույսերը: Իրենց գյուղի բույսերն էր ուսումնասիրում:

Սիրտը գործում էր օր ու գիշեր: Սիրտն օր ու գիշեր գործում է:

Հետքերը տանում էին անտառ: Հետքերն  անտառ  էին տանում:

Աղեղնավորը ներկաներին սպառնում էր ու գոռգոռոմ: Աղեղնավորն  սպառնում էր  ներկաներին ու գոռգոռում:

Աղջիկը հավանաբար շտապում էր: Աղջիկն շտապում էր հավանաբար:

Գինին կարասներում էին պահում: Գինին էին պահում կարասներում:

 Տղան ցանկապատի վրայով թռավ: Տղան էր ցանկապատի վրայով թռչողը:

Ն է ավելանում այն դեպքում երբ, բառից հետո սկսվող բառը ձայնավորով է, իսկ ը է գրվում այն դեպքում երբ բառը ձայնավոր չէ։

2. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչո՛ւ է ը (ն) մասնիկը կոչվում հոդ: (Հոդ նշանակում է կապ):

Գոյականը խոսքի մեջ կարող է գործածվել որոշյալ կամ անորոշ առումով: Որոշյալ առումն արտահայտվում է որոշիչ ը կամ ն հոդերի միջոցով:

3. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդներն իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներ-են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործներն:

Եվրոպացիներն առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկն առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկը, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարը ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

4. Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:

Երկրագնդում վայրի կենդանիների բնաջնջումը (բնաջնջում) շարունավում է: Դա կասեցնելը (կասեցնել)  շատ դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչ-որ նշաններ (նշաններ): Մարդկանց մեջ հետզհետե արթնանում է այն միտքը (միտք), որ առանց կենդանիների իրենց կյանքն (կյանք) անգույն  ու անհրապույր կլինի: Այդ մասին խոսքը (խոսք) կարող են ասել այն որորդները (որորդներ), որոնք զենքը (զենք) փոխարինել են լուսանկարչական ապարատով: Նրանք ուժերն (ուժեր) ու ժամանակը (ժամանակ) չեն խնայում, ժամեր շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ դեպք (դեպք) դիտելու համար:

Բան ունեմ ասելու | Վերլուծություն

Այս պատմվածքը շատ մեծ իմաստ ուներ։ Այս պատմվածքի օգնությամբ ես հասկացա, որ պետք է բավարարվել այնով ինչ-որ ունես։ Այս պատմվածքի կերպարները ինձ թվում է անհամեմատելի են։ Եվ բոլոր կերպարները իմ դուրը եկան։

Վախեցած փիսիկը | Испуганный котёнок

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет.

В окно выглянула женщина и поспешила на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:

— Как вам не стыдно?!

— А что стыдно? Мы ничего не делали! — удивились мальчики.

— Вот это и плохо! — гневно ответила женщина. — Для того чтобы зло победило, хорошим людям достаточно ничего не делать!

 

Շունը կատաղած հաչում էր ընկնելով առջևի թաթերի վրա։ Հենց նրա դիմաց,ցանկապատին հենված, նստել էր մի փոքր գզգզված փիսիկ։ Այն լայն բացում էր իր բերանը և խեղճաբար մլավում էր: Ոչ հեռու կանգնել էին երկու տղա, և սմասում էին, թե ի՞նչ կլինի:

Պատուհանից նայեց մի կին և գնաց դեպի պատշգամբ։ Նա քշեց շանը և զայրաղած բղավեց տղաների վրա:

-Չե՞ք ամաչում։

-Ինչի՞ց պետք է ամաչենք։ Մենք ոչինչ չենք արել,- զարմացան տղաները։

-Հենց դա էլ վատ է.-զայրացած պատասխանեց կինը,-  որպեսզի չարը հաղթի, բավականն է լավ մարդկանց  ոչինչ  չանել:

Ինքնաստուգում Հայոց լեզվից

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Գոյական անվան խոսքիմաստային կարգի մեջ մտնող բառերը ցույց են տալիս առառկա հասկացողություն։ Գոյական եզրույթը գոյ արմատից է, որը նշանակում է գոյություն։ Եվ նախապես գոյական են ճանաչվել տեսանելի, շոշափելի առարկաները, այսինքն՝ առարկա ցույց տվող բառերը։ Այնուհետև ընդհանրական դառնալով՝ գոյական են դիտվել ոչ միայն մարդու կողմից ընկալվող, տեսանելի, շոշափելի առարկաները, այլև մեր գիտակցությամբ առարկայացված հասկացությունները, օրինակ՝  բուժում, սեր, հաղթանակ։ Այսպիսով՝ գոյական են համարվում առարկա և առարկայական հասկացություններ ցույց տվող բառերը։ Գոյականի խոսքիմասային կարևոր առանձնահատկությունը առարկայականությունն է։

2. Գոյականների տեսակներն են (ընդգծի՛ր ճիշտ պատասխանը).

 • Հասարակ և հատուկ, թանձրացական (նյութական) և վերացական, անորոշ-որոշյալ գոյականներ, շնչավոր և անշունչ գոյականներ
 • Հասարակ և հատուկ, թանձրացական (նյութական) և վերացական, անձ և ոչ անձ ցույց տվող, շնչավոր և անշունչ գոյականներ
 • Անձ և ոչ անձ ցույց տվող, շնչավոր և անշունչ, հասարակ և հատուկ գոյականներ

3. Ստորև հասարակ գոյականների սահմանումն է, հատուկ գոյականինն ի՛նքդ սահմանիր: 

Այն բառերը, որոնք անվանում են առարկայի տեսակը ընդհանուր կերպով և կարող են մասնավորվել տվյալ տեսակի բոլոր առարկաների վրա, կոչվում են հասարակ գոյականներ, օրինակ` աղջիկ, մարտ, գյուղ և այլն:

Միևնույն տեսակին պատկանող, ամեն մի առանձին առարկային տրվող անունները կոչվում են հատուկ անուն։ Այդպիսի անուններ տրվում են մարդկանց, աշխարհագրական վայրերին, պետություններին, հիմնարկներին, ձեռնարկություններին, ստեղծագործություններին, կենդանիներին և այլն։

4. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տարբերակը.

Հատուկ անուններ են՝

 • Անձնանունները
 • Կենդանիներին տրվող անունները
 • Կազմակերպությունների, հիմնարկների, թերթերի, գրական երկերի անվանումները

5. Գրի՛ր.

 • Թանձրացական գոյականի 5 օրինակ

Նկար, սեղան, ավտոմեքենա, վագր, առյուծ

 • Վերացական գոյականի 5 օրինակ

Սեր, վախ, չարություն, միտք, հարգանք

 • Անշունչ գոյականի 5 օրինակ

Սեղան, աթոռ, հեռախոս, գրիչ, գիրք

 • Շնչավոր գոյականի 5 օրինակ

Առյուծ, վագր, գորտ, ագռավ, շուն

 • Անձ ցույց տվող գոյականի 5 օրինակ

Արման, Մելիք, Արարատ, Դավիթ, Գոռ

 • Իր ցույց տվող գոյականի 5 օրինակ

Սեղան, աթոռ, գրիչ, գիրք, տետր

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Գոյական անուններն ունեն երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։ Եզակի թիվը ցույց է տալիս եզակի կամ տվյալ տեսակի առարկան ընդհանրապես, ինչպես՝ ծառտղա։ Բառի ուղիղ ձևն է։  Հոգնակի թիվը ցույց է տալիս նույն տեսակի մեկից ավելի առարկաներ, oօրինակ՝ ծառերտղաներ։ Կազմվում է եր և ներ վերջավորությունների միջոցով։ Միավանկ բառերին ավելանում է եր վերջավորությունը, իսկ բազմավանկներին՝ ներ-ը։

7. Բեռ, գառ, լեռ, եզ, դուռ, մատ, նուռ, ծունկ, թոռ, կուռ, ծոռ, ձուկ, հարս, մուկ բառերը հոգնակին կազմում են հետևյալ կերպ (պետք չէ դարձնել հոգնակի թիվ, այլ գրել սահմանումը).

Մի շարք գրաբարյան բառեր հոգնակիի կազմության ժամանակ վերականգնում են ն մասնիկը՝ ստանալով ներ վերջավորությունը։

8. Կին, մարդ, պարոն բառերը հոգնակին կազմում են հետևյալ կերպ. (պետք չէ դարձնել հոգնակի թիվ, այլ գրել սահմանումը).

Կին-կանայք, մարդ-մարդիկ

9. Լրացրո՛ւ բաց թողնված հատվածները.

Բաղադրյալ գոյականները, որոնց վերջին բաղադրիչը միավանկ արմատ է, երկու ձևով են հոգնակի կազմում:

Եթե այդ …………………………………………………………………………..(օրինակ՝ դաշտավայր, հեռագիր), ավելանում է………………վերջավորություն: Իսկ եթե…………………………………(օրինակ՝ ժամացույց, վիպագիր), ավելանում է……………………վերջավորությունը:

Եթե ………………………………………………………….գտնվում է բառասկզբում, ապա ավելանում է…………………….։ Օրինակ՝ բը-ժիշկ-ներ։ Իսկ եթե …………………………………………գտնվում է բառավերջում, ապա ավելանում է ………….։ Օրինակ՝ կայ-սըր-եր։

10 .Հոլովիր կամուրջ, մորաքույր, տուն, ամառ բառերը:

Բան ունեմ ասելու, առաջադրանքներ

1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր հետևյալ բառերը.

Ակամա-հակառակ իր կամքի, պատրանքաթափ-, քարուքանդ անել-քանդել, սպիավոր-սպի ունեցող,աբսուրդ-անհեթեթ,խոչընդոտ-արգելք, խաբկանք-խաբել, խաթարել-խանգարել:

2. Գրավոր փոխադրիր հատածը:

Հայերեն առաջին անգամ հրատարակվող «խիստ սարոյանական» այս պիեսը, որ «ակամա» գրվել է ռադիոթատրոնի համար, ունի իր «պատմությունը»:  Վ. Սարոյանի դուստրը` Լյուսին, պատմում է. «Նա  (Սարոյանը) գտնվելիս է եղել որբանոցում` երեք տարեկան. որբանոցի ամենափոքրիկ երեխան: Ս. Ծնունդն է մոտենում, առաջին Ս. Ծնունդը, որ մնալու էր նրա հիշողության մեջ, որովհետև իր ընտանիքում, տիկին Թագուհու հետ  անցկացրած ոչ մի ծնունդ հետք չէր թողել նրա մանկական հիշողության մեջ: Ներս են բերում Կաղանդ պապիկին, որպեսզի խոսի երեխաների հետ, իմանա նրանց ցանկությունը,  թե ով ինչ նվեր է ուզում ստանալ: Հերթը հասնում է հորս:  …Պապիկը հարցնում է. «Ասա´, ի՞նչ ես ուզում, Ուիլլի´»: Այդ օրվանից այս պիտակը կպչում է նրա անվանը: Նա  ասում է. «Հորս եմ ուզում»: Կաղանդ պապիկը պատասխանում է. «Լավ, տեսնեմ, թե ինչ կարող եմ անել»: Հայրս լրջորեն հավատում է, որ Ս. Ծննդյան օրը հայրը կհայտնվի: Անընդհատ մտածում է, թե դա ինչպես է լինելու: Երկար է մտածում: Վերջապես գալիս է Ս. Ծնունդը, բոլոր երեխաներին հավաքում են սրահում և յուրաքանչյուրին տալիս մի փոքրիկ փաթեթ: Մի տուփ էլ մեկնում են հորս  և ասում. «Սա քո նվերն է, Ուիլլի´»: Նա նայում է տուփին և հասկանում, որ հայրը չի կարող դրա մեջ լինել… Փախչում է որբանոցից: Նա  պատրանքաթափ էր եղել: Այլևս չէր հավատում Ս. Ծննդյան տոնական արարողություններին: …Այս  հիշողությունը քարուքանդ էր անում նրա հոգին»:

3. Հատվածից դուրս գրիր այն մասերը, որտեղ խտացած է հեղինակի ասելիքը:

1940թ.-ին Սուրբ Ծնունդի նախօրեին նման իսկական մի դեպք առիթ տվեց 32-ամյա դրամատուրգին գրելու  «Բան ունեմ ասելու» կարճ պիեսը: Ռադիոյով հեռարձակում են աղքատ երեխաների համար կազմակերպած Ս. Ծննդյան երեկոն: Սարոյանը, ով ինչ-որ բան էր գրում, ակամա  գցում է գրիչը և սկսում է ունկնդրել:  «Այն, ինչ լսեցի…, գրում է նա, – հիվանդացրեց ինձ…  Ինձ բան չէր մնում անելու, քան գրել. այդպես էլ արեցի: Սկսեցի գրել հենց այն րոպեից, երբ ավարտվեց հաղորդումը, գրել ճիշտ  այնպես, ինչպես լսել էի: …Մնացած մասն էլ այն  է, ինչ ես   հույս  ունեի   լսել, բայց   չլսեցի»:
«Մնացած մասը» ասելով` Սարոյանը նկատի ուներ այն, ինչ ասվում է պիեսը եզրափակող Երիտասարդի մենախոսության մեջ:

4.  Վիլյամ Սարոյանի կյանքի մասին հետաքրքիր փաստեր համացանցից գտիր, կարդա և բլոգումդ փոխադրիր:

 1. Վիլյամ Սարոյանը եղել է որբանոցում։
 2. Սարոյանը եղել է ամենափոքր երեխան որբանոցում, 3 տարեկան։
 3. Նա փախել է որբանոցից։
 4. 1940 թվականին Սարոյանն արժանացել է ԱՄՆ-ում ամենախոշոր գրական Պուլիտցերյան մրցանակի:

 

Բան ունեմ ասելու

Նապաստակի մը օրագիրը

Նապաստակի տեսած առավոտյան արևն ինչպիսի՞ն էր: Հիմա նկարագրի՛ր քո տեսած առավոտյան արևը:

Առավոտյան արևի գույնով մատղաշ արև էր։

 

նապաստակը վախկոտ էր

նապաստակը երազկոտ էր

նապաստակը վախկոտ-երազկոտ էր

նապաստակն ինքնահավան էր

նապաստակն ուշադիր էր շրջապատի հանդեպ

նապաստակը հումորի զգացում ուներ

նապաստակը նախանձ էր

Счастье | Երջանկություն

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.

— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек.

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.


Աստված մարդուն սարքում է կավից, և նրա մոտ մնում է չօգտագործված կտոր։

— Ի՞նչ նորից սարքեմ քեզ համար- հարցրեց Աստված։

— Երջանկություն սարքիր ինձ համար- խնդրեց մարդը։

Աստված չպատասխանեց և միայն մարդու ափի մեջ դրեց մնացած կավի կտորը։