Դաս 53

1.Լուծիր հավասարումը: ա) 8x + 3 = 14 X=11/8 բ) 3x – 57 = 88, X=145/3 գ) 60+2x = 120 – x, դ) 3x + 7 = 11, ե) (+8) ⋅ x + 1 = +1, զ) (–6) ⋅ x – 7 = –25 2.Կատարիր  գործողությունը. ա) 1000 ։ 0,2=5000 բ ) -12,96 ։ 0,3=43,2 գ) … Читать далее Դաս 53

Պարպմունք 50

Առաջադրանք 1. Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գնացքներ։ Առաջին գնացքի արագությունը 60 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Դուրս գալուց քանի՞ ժամ անց գնացքների միջև եղած հեռավորությունը հավասար կլինի 90 կմ-ի, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 480 կմ է։ Լուծում 60*x+70*x+90=480 60+70=130 130x=390 X=3 ժամում Առաջադրանք 2. Մի գրապահարանում գրքերի քանակը … Читать далее Պարպմունք 50

Պարապմունք 49

Դասարանական աշխատանք 639. Ա X=28, Բ X=-8, Է X=7/6, Բ X=-4, Ե X=-2, Ը X=6.5, Գ X=-18, Զ X=-3, 640. Ա X=-1, Դ X=2, Բ X=5, Գ X=1.5, Զ X=1, 641.Ա X=11, Դ X=12, Է X=-3, Թ X=-20, Լ X=0, Բ X=-2, Ե X=-9, Ը X=-6, Գ X=0, Զ X=-5, Ը X=2, Ի X=2.2, Ծ … Читать далее Պարապմունք 49

Պարապմունք 48

Մեկ անհայտով հավասարումներ։ 2+7=9 հավ. 1 3+11=14 հավ․ է հայտնի է 3,11,14 մտքումս մի թիվ եմ պահել +34=38 x+34=38 մեկ անհատով հավասարում․ հայտնի է այս թվերը՝ 34,38 X=38-34 X=4 լուծեել հավ․ նշ․ է գտնել X-ը լուծում արմատ X+97=198 X=198-97 X=101 3 x X=27 X+X+X=27 X=9 Դասարանական աշխատանք Առաջադրանք 1. Լուծե՛ք հավասարումը. ա) x – 832 … Читать далее Պարապմունք 48

Պարապմունք 48

4,41։2,1=44,1:21=2,1 5,76:2,4=57,6:24=2,4 3,25:0,5=32,5:05=6,5 1:8=10:8=0,125 2,45:0,0001=0,0001   1177. Կատարե՛ք բաժանում. ա) 1000 ։ 0,25=4000 դ) 1295 ։ 0,37=3500 է) 888 : 0,37=2400 բ) 169 ։ 1,3 =130 ե) 276 ։ 2,3=120 ը) 302 : 0,2=1510 գ) 7920 ։ 3,6=2200 զ) 10572 ։ 8,81=1200 թ) 4451 : 44,51=100 1180. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան նշանը, որպեսզի ստացվի … Читать далее Պարապմունք 48

Պարապմունք 47 | Տասնորդական կոտորակների բաժանում (II եղանակ)

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը II եղանակ Բնական թվերի դեպքում։ 156:12=13 625:5=125 Տասնորդական կոտորակների դեպքում։ 15,6:12=1,3 16,9:1,3=169:13=13 2,48:0,01=248:1=248 Դասարանական աշխատանք Առաջադրանք 1. Կատարիր բաժանումը երկու եղանակով: 2, 4:4=0,6 3,9:3=1,3 6,5:5=1,3 14,4:1,2=12 6,25:2,5=2,5 441,1:0,001=441100 57,6:0,4=144 951,5:0,5=1903 17,25:5=3,45 296,4:8=37,05 Առաջադրանք 2. Կատարե՛ք գործողությունները. ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65=656565 բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10=19760 … Читать далее Պարապմունք 47 | Տասնորդական կոտորակների բաժանում (II եղանակ)

Պարապմունք 46

Հարցերի քնարկում 6,03=603/100 0,005=5/1000 -0,1212=-1212/10000 -15,007=-15007/1000 6,0901=60901/10000 0,01=1/100 2,004=2004/1000 -24,91=2491/100 -0,07=-7/100 -0,0007=7/10000 -0,17=-17/100 6,5152=65152/10000 0,004=4/1000 1,004=1004/1000 ---------------------------------------- Առաջադրանք 1. Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝ ա) 0,9382=9382/10000 դ) 11,0625=110625/10000 է) 200,18=20018/100 բ) 28,7=287/10 ե) 80,01=8001/100 ը) 567,9111=5679111/10000 գ) 0,05621=005621/100000 զ) 6,00009=600009/100000 թ) 0,0008=8/10000 Առաջադրանք 2. Հաշվե՛ք ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=-16,854 գ) 4,5 + 0,3796 + … Читать далее Պարապմունք 46

Պարապմունք 45

Առաջադրանք 1. Կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝ 32/10=3,2 234/10=23,4 29099/100000=0,29099 4505/10=450,5 2/100=0,02 1/10000=0,0001 56/100=0,56 11/10000=0,011 Առաջադրանք 2. Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ 1,2=12/10 0,23=23/100 0,008=8/1000 1,0003=10003/10000 2,3501=23501/10000 1789,1=17891/10000 23,0007=230007/100000 Առաջադրանք 3. Գրիր տասնորդական կոտորակի օրինակներ/5 հատ/ ա/   Յուրաքանչյուրը մեծացրու տաս անգամ: 10/10 100/100 1000/1000 10000/10000 100000/100000 բ/ Յուրաքանչյուրը փոքրացրու  հարյուր  անգամ: 100000000/100000000 1000000/1000000 10000/10000 100/100 1/10 Առաջադրանք 4. … Читать далее Պարապմունք 45

Պարապմունք 44

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը I եղանակ 2,24:0,2=224/100:2,10=112/10x10/2=112/10x1/1=11,2 -1,69:(-1,3)=169/100:13/10=169/100x10/13=13/10=1,3 Առաջադրանք  1. Կատարել բաժանում ա/ 1,161 :  0,1=1161/1000:1/10=1161/1000x10/1=1161/100=11,61 բ/(+59,59 )  : (-  0,01)=5959/1000:(-1/100)=5959/1000x(-100/1)=5959/100x(1/1)= գ/  -  2,4:0,1 =                                դ/2, 25:5= ե/    -3,69:0,3=                          … Читать далее Պարապմունք 44