Русский язык / чудесный доктор

1. Кем был Альберт Швейцер? Альберт Швейцер был очень опотным врачём. 2. Почему он решил поменять профессию? Он решил поменять профессию так как в Африке не хватало врачей. 3. Куда Швейцер отправился вместе с женой? Он с женой отправился в Африку. 4. Почему Швейцера называли волшебником? Его называли волшебником потому что он лечил от всех болезней. 5.За … Читать далее Русский язык / чудесный доктор

Հանրահաշիվ / տնային առաջադրանք

1. Եղբայրը գտավ 3 անգամ շատ սպիտակ սունկ, քան քույրը: Միասին նրանք գտել են 24 սպիտակ սունկ: Քանի՞ սպիտակ սունկ է գտել եղբայրը, քանիսը՝ քույրը: Լուծում x+3x=24 4x=24 x=24:4=6 x=6 3x=6*3=18 Պատ. Եղբայր-18, քույր-6: 2.Երկու դարակում ընդամենը 63 գիրք կա, ընդ որում՝ առաջին դարակում 2անգամ քիչ գիրք կա, քան մյուսում: Քանի՞ գիրք կա ամեն դարակում: … Читать далее Հանրահաշիվ / տնային առաջադրանք

Երկրաչափություն

1) Կարո՞ղ է գոյություն ունենալ եռանկյուն հետևյալ կողմերով, ինչու՞. ա) 1մ, 2մ և 3մ, Պատ. Ոչ չի կարող, քանի որ երրորդ կողմը հավասար կլինի մյուս երկու կողմերի գումարին, իսկ ըստ թեորեմի այն պետք է ավելի փոքր լինի: բ) 1,2դմ, 1դմ և 2,4դմ Պատ. Ոչ, չի կարող լինել, քանի որ երրորդ կողմը ավելի մեծ կլինի քան մյուս … Читать далее Երկրաչափություն

Քիմիա / տեսադաս

1*Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնում են. ա) երկաթի մեկ ատոմ եւ քլորի երեք ատոմ-FeCl3 բ) ալումինի երկու ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ-Al2O3 գ) կալցիումի մեկ ատոմ, ածխածնի մեկ ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ-CaCO3 2*Հաշվե՛ք տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները: Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3*Ar(Cl)=56+3*35=161 Mr(Al2O3)=2*Ar(Al)+3*Ar(O)=2*27+3*16=102 3*vՀաշվե՛ք տարրերի զանգվածային բաժին­ ները տոկոսներով՝ ըստ … Читать далее Քիմիա / տեսադաս

Կենսաբանություն

Սողունները ցամաքային կենսաձև վարող բարձրակարգ ողնաշարավոր կենդանիներ են: Մշկը չոր է և գրեթե չունի եղձեր, պատված է եղջերաթեփուկներով կամ վահանիկներով, ինչը պաշտպանում է նրանց մարմինը վնացվելուց ջրի կորստին և նաև աճելուն:Մողեսների մոտ մաշկը թափվում է կտորներով իսկ օձերի մոտ ամբողջությամբ:Նաև էվոլուցիայի շնորհիվ օձերի և շատ տարբեր մողեսների մոտ կոպետը իրար են կպել և դարձել թափանցիկ … Читать далее Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն / տնային առաջադրանք

1. Ի՞նչ դեր ունի տրնասպորտը համաշխարհային տնտեսության գործում: Համաշխարհային տրանսպորտային ցանցի ամենակարևոր հատվածներն են միջազգային տրանսպորտային ուղիները, որոնք ապահովում են տարբեր տարածաշրջանների ու երկրների միջև բեռների և ուղևորների մեծածավալ փոխադրումը՝ ապահովելով համաշխարհային շուկայի ձևավորումը և աշխատանքի միջազգային բաժանումը: 2. Տնտեսության զարգացման ներկա փուլում տրանսպորտի, որ տեսակն է ամենաարագը զարգանում: Պատասխանը հիմնավորել՚: Ժամանակակից ցամաքային հաղորդակցության ուղիների համակարգում միջազգային ավտոմոբիլային … Читать далее Աշխարհագրություն / տնային առաջադրանք

Գործնական քերականություն

Առաջադրանքներ 1. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են որոշյալ: 1. միմյանց, յուրաքանչյուր, ինչ, երբ 2. ամեն ինչ, համայն, ամեն մի, ողջ 3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու 4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ 2.  Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են հարաբերական: 1. ով, ինչ, երբ, սույն 2. ողջ, քանի, ինչու, որ 3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու 4. իրար, որերորդ, … Читать далее Գործնական քերականություն

Ֆիզիկա / տեսադաս

Ինչ նմանություն կա սեղմված հեղուկի (կամ գազի) և սեղմված զսպանակի միջև:  Երկուսն էլ սեղմելիս առաջանում են ուժեր: Իսկ ինչով են դրանք տարբերվում: Սխմված զսպանակն ազդում է միայն մխոցի ու անոթի հատակի վրա, իսկ սեղմված հեուկը ինչպես մխոցի, այնպես էլ հատակի և պատերի վրա: Նկարագրել և բացատրել Պասկալի փորձը: Բազմաթիվ փոքրիկ անցքեր ունեցող սնամեջ գունդը միացնենք մխոցավոր խողովակին։ Գունդը ջրով լցնենք և ճնշումը մեծացնելու համար մխոցը ցած սեղմենք։ Ջուրը կսկսի դուրս թափվել ոչ միայն … Читать далее Ֆիզիկա / տեսադաս