Գործնական քրեականություն

 1. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Վերադառնալ ո՞ւր, ինչի՞ն:

Տուն, երկիր, միտք, կարծիք:

Միտք, հայելի, ջրեր, ապակի, կարծիք:

Անրադառնալ ինչի՞ն, որտե՞ղ:

Վերադառնալ-տուն, վերադառնալ երկիր, վերադառնալ մտքին, վերադառնալ կարծիքին, վերադառնալ- մտքին, վերադառնալ հայելուն, վերադառնալ ջրին, վերադառնալ ապակուն, վերադառնալ կարծիքին:

Անդրադառնալ տանը, անդրադառնալ երկրին, անդրադառնալ մտքին, անդրադառնալ կարծիքին:

Անդրադառնալ հայելուն, անդրադառնալ ապակուն, անդրադառնալ կարծիքին:

 

2. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Դավաճանել ո՞ւմ, ինչի՞ն:

Ուրանալ ո՞ւմ, ի՞նչ(ը):

Դավաճանել ընկերոջը, դավաճանել գաղափարին:

Ուրանալ ընկերոջը, ուրանալ հայրենիքին:

 

3. Գտի´ր Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Բացատրել, ներկել, կարոտել, մոռանալ:

Բ. Տատին, ընտանիքին, հորը, դասը, սխալը, մարդկանց, զանցանքը, ընտանիքը:

Բացատրելտատին, բացատրել ընտանիքին, բացատրել հորը, բացատրել դասը, բացատրել սխալը:

Կարոտել տատին, կարոտել ընտանիքը, կարոտել հորը, կարոտել մարդկանց:

Մոռանալ դասը, մոռանալ սխալը, մոռանալ զանցանքը, մոռանալ ընտանքիը:

 

4. Գտի´ր Ա և Բ խմբերի բառերի բոլոր հնարավոր  կապակցությունները:

Ա. Փարվել, գրկել, բռնել:

Բ. Թևը, երեխային, թևին, աղջկան, գլուխը, Արային, գլխին, Լուսինեին, մազերը, մորը, մազերին, գեղեցկուհուն:

Փարվել աղջկան, փարվել թևին, փարվել գլքին, փարվել մազերին, փարվել Արային, փարվել Լուսինեին, փարվել մորը, փարվել գեղեցկուհուն:

Գրկել երեխային, գրկել մորը:

Բռնել թևը, բռնել գլուխը, բռնել մազերը:

Գործնական քրեականություն

131. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (տրական հոլովով)

Ընկեր, եղբայր, մարդ, մարդկություն, խոսք, գործ, վերադարձ։

Հավատալ ում։ Հավատալ ինչին։

Հավատալ ընկերոջը, հավատալ եղբորը, հավատալ մարդուն, հավատալ մարդկությանը, հավատալ խոսքին, հավատալ գործին, հավատալ վերադարձին։

132․ Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (բացառական հոլովով)

Ընկեր, եղբայր, մարդիկ, հանդիպում, զրույց, հարցուբորձ։

Խուսափել ումից։ Խուսափել ինչից։

Խուսափել ընկերոջից, խուսափել եղբորից, խուսափել մարդուց, խուսափել հանդիպումից, խուսափել զրույցից, խուսափել հարցուփորձից։

 

133․ Հարցական դերանվան փոխարեն գրի՛ր տրված գոյականները պահանջված ձևով (գործիական հոլովով)։

Երեխա, աշակերտներ, ընկերներ, գրականություն, մեքենա, սպորտ։

Տարվել ումով։ Հետաքրքրվելով ինչով։

Տարվել երեխայով, տարվել աշակերտներով, տարվել ընկերենրով, հետաքրքրվել գրականությամբ, հետաքրքրվել մեքենայով, հետաքրքրվել սպորտով։

 

135․ Երկինք և մարդ բառերի տրված բառաձևերը տեղադրիր հոլովման աղյուսակում։

Երկնքում, երկնքից, երկինքը(ը), երկնքով, երկնքի(ն), մարդով, մարդու(ն), մարդ(ը), մարդուց։

Ուղղական- երկինք, մարդ

Տրական- երկնքին, մարդուն

Բացառական- երկնքից, մարդուց

Գործիական- երկնքով, մարդով

Ներգոյական-երկքնում, մարդու մեջ

 

136․ Ընկեր, սրճարան գոյականները հոլովի՛ր

Ինչ հարցի են պատասխանում հոլովներից յուրաքանչյուրը։

 

Ուղղական- ընկեր, սրճարան

Տրական- սրճարանին, ընկերոջը

Բացառական- սրճարանից, ընկերոջից

Գործիական- սրճարանով, ընկերոջով

Ներգոյական- սրճարանում, ընկերոջ մեջ

 

137․ Կազմիր բառակապակցություններ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով։

Վկայել ինչ։ Վկայել ինչի մասին։

Հավատեցնել ինչ։ Հավատացնել ինչի մասին։

 Վկայել տիեզերք, վկայել տիեզերքի մասին։

Հավատեցնել սուտը, հավատեցնել սրտի մասին։

138. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Ընկնել ո՞ւր:

Հանդիպել որտե՞ղ:

Ընկներ դրախտ: Հանդիպել դրախտում:

 139. Կազմի´ր բառակապակցություններ` հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:

Տիրապետել ինչի՞(ն):

Տիրել ի՞նչը, (ինչի՞ն):

Դավանել ինչի՞ն:

Տիրապետել արհեստի:

Տիրել աշխարհին:

Դավանել հավատքին:

Գործնական քրեականություն

Առաջադրանքներ

 1. Տրված տեքստերի եզակի թվով դրված գոյականներն ու դերանունները հոգնակի´ դարձրու: Փոփոխությունից ո՞ր տեքստի  միտքը փոխվեց:

Ա. Ամենից շատ զարգացած են չղջիկների ականջները, իսկ ամենից քիչ՝ աչքերը: Թռչելուց առաջ նրանք բերանները մի քանի անգամ բացուխուփ են անում ու հետո միայն թռչում. պարզվում է, որ նրանք ձայներ են ուղարկում մութ տարածության մեջ ու սպասում արձագանքին: Դրա միջոցով նրանք իմանում են, թե առարկաներն իրենցից ի´նչ հեռավորության վրա են գտնվում ու կարողանում են տարածության մեջ ազատ կողմնորոշվել: Չղջիկները մթության մեջ ամեն ինչ զգում են, բացի բրդոտ կենդանիներից: Նրանք կարող են փոքրիկ մոծակի գոյությունը զգալ, բայց մի մեծ ոչխարներին չնկատել: Դա նրանից է, որ բուրդը և բրդոտ կտորը կլանում են անլսելի ձայնը և թույլ չեն տալիս, որ դրա արձագանքը հասնի չղջիկներին:

Բ. 18-րդ դարում Անգլիայում ապրել են դարբիններ: Նրանք ցնցոտի են հագել և որպես թափառական երաժիշտ՝ ջութակը ձեռքին շրջել են Եվրոպայում, որպեսզի պարզի բարձրորակ պողպատ արտադրելու գաղտնիքը: Նվագելով պանդոկում ու դղյակում՝ նրանք լսել ու հավաքել են բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ, որոնք հիմք դարձան նրանց հետագա հաջողության համար: Հետագայում եվրոպացի դարբինները վարձու մարդասպան են ուղարկում Անգլիա՝ գաղտնիքը առևանգողին սպանելու, բայց նրանք ճարպկորեն շրջանցում են վտանգը և օրեցօր հարստանում:

2. Փակագծում տրված բառերը դի´ր  պահանջվող  թվով:

Սպիտակ արագիլները (արագիլ) աշխարհում  (աշխարհ) շատ տարածված թռչուններ (թռչուն ) են:

Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի և Աշոցքի շրջանում (շրջան):  Չվող թռչուններ (թռչուն) են՝  և կտուցն (կտուց) ու ոտքը (ոտք)՝ վառ կարմիր է: Բնակվում են զույգերով(զույգ) ու գաղութներով  (գաղութ):  բներըը (բույն) տեղադրում են շենքերի (շենք) տանիքին (տանիք),մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներին (սյուն) և նման այլ տեղերում (տեղ): մարդիկ (մարդ) սիրում են նրանց թռիչքի (թռիչք) հանգստությունըը (հանգստություն),թևերի (թև)  ու խոր թափահարումները (թափահարում):

3. Բառակապակցությունների բառերն արտահայտի´ր բառերով:

Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին), աշակերտների ամբողջություն (շատ աշակերտներ միասին), զինվորներ ամբողջություն(շատ զինվորներ միասին), շատ դեղեր (դեղերի ամբողջություն), ծնողներն ու զավակները միասին (ընտանիք), ուսանողների ամբողջություն:

4. Փակագծում տրված բառերն ու դերանունները գրի´ր  համապատասխան թվով (եզակի կամ հոգնակի) և օրինաչափությունը  բացատրի´ր:

Արհեստավորների միությունը շատ խիստ էր (էր, էին) իր անդամների վրիպումների նկատմամբ:

Ժողովո՞ւրդն է (է, են) ստեղծում անհատի փառքը, թե՞ անհատը՝ նրանց (նրա, նրանց):

Վիրավոր գայլը չէր ուզում հասնել ոհմակին, որովհետև նրանք(նա, նրանք) կխժռեին (կխժռեր,կխժռեին) իրեն:

Երկրի օդային նավատորմը հնացել է (է, են), դրանց (դրա, դրանց) նորոգման ծախսերը շատ մեծ գումարներ են կազմում:

Ի՞նչ սպասելիք ունես այդ ամբոխից. (նա, նրանք) նրանք դեռ կազմակերպվելու փորձ չեն (չի, չեն) անում:

Ո՞վ է պաշտպանում ժողովրդին, երբ նրան (նրան, նրանց) վտանգ է սպառնում:

4. Բացատրի´ր հոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր:

Օրինակ`

Հոտեր- ոչխարների խմբեր։

Ժողովուրդներ-մարդկանց խմբեր

բանակներ-զինվորների խմբեր

դասարաններ-աշակերտների խմբեր

երամներ-թռչունների խմբեր

Գործնական քրեականություն

 1. Տրված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնք հոգնակի պիտի լինեն:

Հայաստանում հանդիպում է նաև արագիլի սև տեսակը, որի փետրավորումը սև  է, որովայնը`սպիտակ, կտուցն ու ոտքը` կարմիր: Հանդիպում է Իջևանի շրջանի անտառում: Չափազանց հազվագույտ չվող թռչուն է: Բնադրում է ծառի վրա, գետի հովտումև ճահճուտում: Խուսափում է մարդուց և մարդկային շինությունից, նախընտրում է անտառի խուլ անկյունը: Չափազանց զգույշ թռչուն է: Որպես սակավաթիվ տեսակ՝ պահպանվում է օրենքով:

 1. Նախորդ վարժության գոյականները հոգնակի´ դարձրու: Ստացված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնց թիվը պետք չէ փոխել:

Ոտք-ոտքեր, անտառ-անտառներ, ծառ-ծառեր, ճահճուտ-ճահճուտներ, մարդուց-մարդկանցից

 1. Տրված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնք հոգնակի պիտի լինեին:

Շերամի գաղտնիքն առևանգելու փորձ կատարող օտարերկրացուն չինական օրենքով բանտարկություն էր սպասվում, իսկ երկրի պետական գաղտնիքը մատնած չինացուն նույն օրենքը դատապարտում էր տանջալից մահվան: Երբ մեր թվարկությունից երկու հազար տարի առաջ Չինական մեծ պարիսպը կառուցեցին, գաղտնիքը պահպանելու գործը հեշտացավ: Պահնորդը հետևում էր ոչ միայն նրան, ով պարիսպին էր մոտենում դրսից, այլ նաև նրան, ով ներսի կողմից էր մոտենում դարպասին: Եվ շատ մարդ գլխատվեց այն բանի համար, որ կամեցավ շերամի գաղտնիքը գողանալ և Չինաստանից դուրս բերել: Չինացին հինգ հազար տարուց ավելի պահեց այդ գաղտնիքը:

 1. Նախորդ վարժության գոյականները հոգնակի´ դարձրու: Ստացված տեքստում ընդգծի´ր այն գոյականները, որոնց թիվը պետք չէ փոխել:

Գաղտնիք-գաղտնիքներ, փորձ-փորձեր, օտարերկրացի-օտարերկրացիներ, օրենքով-օրենքներով, երկիր-երկրներ, չինացի-չինացիներ, տարի-տարիներ, պարիսպ-պարսպներ, գործ-գործեր, մարդ-մարդիկ, դարպասին-դարպասներին

 1. Ա և Բ շարքի գոյականները համեմատի´ր և գրի´ր դրանց նմանությունների և տարբերությունների մասին:

Ա. Ծաղիկ, ծառ, կենդանի, մարդ:

Բ. Վարդ, շուշան, մեխակ, զանգակ, նարգիզ, ընկուզենի, թթենի, բարդի, կեչի, թխկի, գայլ, աղվես, ավանակ, շուն, ուղտ, պատանի, օդաչու, հողագործ, ջրվոր, հնոցապան:

Առաջին շարքում գրված են գոյականներ, իսկ երկրորդ շարքում գրված են նրանց տեսակները:

 1. Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

ա) Խոցված, սրահարված, սվինահարված, նեղացած, վշտացած:

Վիրավորված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց:

Խոցված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց

Ծաղրուծանակից վիրավորված հեռացավ ու որոշեց այդ մասին էլ ոչ մեկի հետ չխոսել:

Ծաղրուծանակից նեղացած հեռացավ ու որոշեց այդ մասին էլ ոչ մեկի հետ չխոսել։

բ) Տիրանալ, սեփականել, նվաճել, հրպուրել, հմայել:

Երիտասարդի անկեղծ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը նրան գրավեցին:

Երիտասարդի անկեղծ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը նրան հրապուրեցին։

Որոշել էր անպայման գրավել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:

Որոշել էր անպայման նվաճել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:

գ) Բարձրացնել, վեր հանել, ոտքի հանել, հաստատել, կերտել, շինել, կառուցել, կասեցնել, դադարեցնել:

Այս պատվանդանի վրա հուշարձան են կանգնեցնելու:

Այս պատվանդանի վրա հուշարձան են կառուցել։

Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են կանգնեցրել:

Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են բարձրացնել։

 1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված բառերը: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները:

Հիվանդության պատճառով (շնորհիվ, պատճառով, պատրվակով) դասի չգնաց:

Տղան լավ էր զգում, որ կարողացավ ընկերներին պաշտպանել (պահպանել, պաշտպանել):

Ո՞վ քեզ դրդեց (մղեց, դրդեց) այդ արարքին:

Լքեց (թողեց, լքեց) իր հոտն ու գնաց լույսի ուղղությամբ:

Գործնական քրեականություն

 1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի բառը չունի:

աշխարհ                      ուրախություն              հետախույզ                սարդ

Նեղոս                          հիացմունք                     երգչուհի                    աղջիկ

աղվես                         մահճակալ                       սեր                           պարուհի

աթոռ                           խաղաղություն              ուսուցիչ                   օդաչու

աշխատանք               վայելք                              բժիշկ                       մկրատ

Գոյականի թիվը

2 Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին, մշակույթներ, նյութեր, շարժում, ժամանակ, մարմիններ, ճանապարհ, օրացույցներ, դաշտ, շարժումներ, նյութ, դաշտեր, մշակույթ, ճանապարհներ, ժամանակներ, օրացույց:

Եզակի- մարմին, շարժում, ժամանակ, ճանապարհ, դաշտ, նյութ, մշակույթ, օրացույց

Հոգնակի- մարմիններ, շարժումներ, ժամանակներ, ճանապարհներ, դաշտեր, նյութեր, մշակույթներ, օրացույցներ

3. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները:

Ա. Ձևեր, արտեր, հարցեր, սարքեր, զենքեր, դեզեր, օրեր:

Բ. Երկիր-երկրներ, տարի-տարիներ, գնացք-գնացքներ, նվեր-նվերներ, վայրկյան-վայրկյաններ, ուղևոր-ուղևորներ:

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ.  Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղներ, սանր-սանրեր:

4. Ժխտական նախածանցների իմաստները վերջածանցներով արտահայտելով՝ կազմի՛ր տրված բառերի և բառապակցության հոմանիշները, օրինակ` դժգույն-գունատ:

Անպոչ-պոչատ, անկուռ (անթև)-թևավոր, անքուն-քնող, անգլուխ թողնել-:

5. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր գործածված ածանցները, օրինակ` քերել-քերիչ:

Գրել-գրիչ, կապել-կապիչ, քամել-քամիչ, թակել-փակիչ, ըմպել-ըմպիչ, բացել-բացիչ, գործել-գործիչ, խաղալ-խաղալիք, ուտել-ուտելիք, խմել-խմելիք, հագնել-հագիչ, ձգել-ձգիչ, փակել-փակիչ, խթանել-խթիչ, փաթաթել-փաթաթիչ, ճոճել-ճոճիչ, գանձել-գանձիչ, զսպել-զսպիչ, ջնջել-ջնջիչ, ծածկել-ծածկիչ, կապել-կապիչ, օրորել-օրօրիչ:

Բնակչության վերարտադրությունը

1․Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։

Ամեն մի երկիր իմանում է իր բնակչությունը և այդ ստացված թիվը ուղղարկում են ՄԱԿ, որտեղ հաշվում են ամբողջ աշխարհի բնակչության թիվը:

2․ Ինչու՞ է  բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։

Պարզ վերարտադրության դեպքում ծնելիության և մահացության ցուցանիշները հավասար են, այսինքն բնակչության թիվը չի փոփոխվում և բնական աճ չկա։

Ընդլայնված վերարտադրության դեպքում ծնելիության ցուցանիշը գերազանցում է մահացության ցուցանիշին, և տեղի է ունենում բնակչության թվի աճ։

Նեղացված վերարտադրության դեպքում մահացության ցուցանիշը գերազանցում է ծնելիության ցուցանիշին, և բնակչության թիվը նվազում է

3․ Ի՞նչ խնդիրներ կարող է հանգեցնել բնակչության արագ աճը։

Բնակչության արագ աճը կարող է բերել վատ հետևանքների, քանի որ բնակչության թիվը, եթե ավելանա, ապա մարդկանց չեն կարողանա ապահովել սննդով և հագուստով։

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տարածման շրջանները։

Տարածման հիմնական շրջաններն են Արեւելյան եւ Հարավարեւելյան Ասիան եւ Ամերիկան։

Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա, Իսրայել, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր, Վիետնամ, Նիդերլանդներ, Կազախստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ուրուգվայ, Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Մոնղոլիա, Հունաստան, Լեհանստան, Հս. Կորեա, Հայսատան:

Հայաստան – քրիստոնեություն

Արգենտինա – քրիստոնեություն
Իսրայել – բուդդայականություն
Ճապոնիա – բուդդայականություն
Չինաստան – բուդդայականություն
Ռուսաստան – քրիստոնեություն
Ֆրանսիա – քրիստոնեություն
Կանադա – հուդայականություն
ԱՄՆ – քրիստոնեություն
Իրան – մահմեդականություն
Սաուդյան Արաբիա – մահմեդականություն
Ալժիր – մահմեդականություն
Նիգեր – քրիստոնեություն
Վիետնամ – բուդդայականություն
Նիդերլանդներ – քրիստոնեություն
Ղազախստան – մահմեդականություն
Ուկրաինա – քրիստոնեություն
Թուրքիա – մահմեդականություն
Ուրուգվայ – հուդայականություն
Վրաստան – քրիստոնեություն
Բրազիլիա – քրիստոնեություն
Ավստրալիա – քրիստոնեություն
Մոնղոլիա – բուդդայականություն
Հունաստան – քրիստոնեություն
Լեհանստան – բուդդայականություն
Հս. Կորեա – բուդդայականություն

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

 1. Թվարկիր և քարտեզի վրա ցույց տուր Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և մարզկենտրոնները:

Շիրակ-մարզ

Լոռի-մարզ

Տավուշ-մարզ

Արագածոտն-մարզ

Կոտայք-մարզ

Արմավիր-մարզկենտրոն

Երևան-քաղաք

Գեղարքունիք-մարզ

Արարատ-մարզ

Վայոց ձոր-մարզկենտրոն

Սյունիք-մարզ

 

2. Ինչո՞ւ է մեր հանրապետութան տարածքը բաժանվել մարզերի: Ովքե՞ր են զբաղվում քաղաքների և գյուղերի տարբեր խնդիրների լուծմամբ:

Մեր հանրապետության կառավարության նստավայրը մայրա­քաղաք Երևանն է: Այստեղ են կայացվում մեր երկրի համար ամե­նակարևոր որոշումները: Իսկ հիմա պատկերացնենք, թե  ի՞նչ կկա­տարվեր, եթե հեռավոր կամ թեկուզ և մայրաքաղաքին մոտ գտնվող ցանկացած մեծ ու փոքր բնակավայրի առօրյա հարցերով զբաղվեին միայն Երևանում: Իրենց հուզող ցանկացած խնդրի լուծման համար մարդիկ ստիպված պետք է երկար ճանապարհ հաղթահարեին Երևան հասնելու համար: Այդպիսի անհարմարություններից խուսափելու համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված Է վարչատարածքային միավորների՝ մարզերի:Յուրաքանչյուր մարզ ունի իր մարզպետարանը, որը մարզպետի գլխւսվորութամբ զբաղվում է տվյալ մարզի գյուղերի և  քաղաքների զարգացման, բնակչության կյանքին առնչվող հարցերի և շատ այլ պետական խնդիրների լուծմամբ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր բնակավայրի խնդիրների լուծմամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ քաղաքապետի կամ գյուղապետի գլխավորությամբ:

 

3. Կազմիր քո բնակավայրին մոտ գտնվող քաղաքների և գյուղերի ցուցակը:

Էջմիածին քաղաք,Արգավանդ,Աշտարակ,Կոտայքի մարզ,Արարատի մարզ։

Խոսրով Կոտակը կզարմանա…

Երբ Խոսրով Կոտակը գա Հայաստան` կազարմանա,

 • Տեխնոլոգյաներից
 • Խոսրովի անտառից
 • Բարձրահարկ շենքերից
 • Երկիրը ոչ թե թագավորի, այլ վարչապետի կառավարման վրա
 • Ճանապարհների ասֆալտապատումից
 • Թղթե դրամներից
 • Նոր զենքերի գործածումից
 • Նոր խանութներից
 • Նոր ուտեստներից
 • Նոր ապրելակերպից